Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Pronikání k postmoderním dětem

1. Paralipomenon 12, 32

1. Čím se odlišuje doba, ve které žijí naše děti?

Postmoderní generace předpokládá, že „každý zorný úhel je pohledem z jistého úhlu”. V určitém smyslu je to pravda. Máme tendenci vidět věci pouze z našeho hlediska. Postmoderní generace projevuje patřičnou skepsi ohledně analytické racionality modernismu a předcházejících nároků týkajících se poznání a jistoty.

2. Tři modely uvažování:

2.1. Teocentrismus (Bůh v centru)
2.2. Modernismus
2.3. Postmodernismus

3. Prezentace evangelia postmoderní generaci

K evangelizaci musíme přistoupit s širším pohledem.

Postmoderní generace nechce akceptovat tradiční apologetiku založenou na důkazech a způsoby, jak je používána. Při kladení otázek vychází z postmoderních předpokladů ohledně života i skutečnosti. Kristovy nároky musíme prezentovat s ohledem na postmoderní uvažování. Jakákoliv služba musí mít za cíl pomáhat lidem přestat nenávidět Boha a začít Jej milovat. (5. Mojž. 6,5).

Musíme si vážit všeho, co nás spojuje s postmodernismem.

Je nutné obsáhnout společný prostor, který máme s postmoderní generací. Postmodernismus sdílí částečně nebo úplně některé názory a hodnoty s historickým křesťanským světonázorem. Tento společný prostor umožňuje najít některé spojitosti. Například:

Západní kultura se nerozvíjí.

Bibličtí křesťané nikdy nevěřili, že lidská společnost vytvoří dokonalý svět. V této oblasti nalézáme shodu s postmodernismem. Můžeme klást otázky, zda technologie nesvádí lidstvo směrem k utopii, kam směřujeme? Modernismus byl velmi optimistický, postmodernismus nikoliv.

Důraz na problematiku zrovnoprávnění a rasismu.

Postmoderní generace zdůrazňuje rovnoprávnost rasy i pohlaví. I pro nás jsou to významné záležitosti, otázkou však zůstává „Co tvoří standard zrovnoprávnění lidí?”.

Zájem o ekologii.

Postmoderní generace drží prvenství v boji proti znečisťování životního prostředí. Křesťané by měli ještě více nést zodpovědnost za využívání planety. Můžeme s postmoderní generací sdílet touhu po lepší - čistší Zemi.

Důraz na uměleckou tvorbu.

Víme, že apoštol Pavel necitoval na Areopagu své vlastní proroky, ale místní básníky (Skutky ap. 17). Křesťané by měli uměleckou tvorbu oprostit tak, aby šlo poukázat, že projevy kultury mohou vyjadřovat Boží obraz i v případech, kdy ho neznají.

Mimořádná důležitost mezilidských vztahů.

Postmoderní generace vysoce oceňuje hodnotu skutečného svazku, pokud se jej podaří vůbec najít. V souladu s naší vírou v trojjediného Boha i my pozorujeme, že vztahy tvoří základ naší lidské zkušenosti.

dr. Czeslaw Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).