Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Rodina ve službě Bohu

Je stále více rodin, kde děti nenásledují Pána Ježíše. Bůh si přeje, aby rodiny sloužily Jemu!

Zásady, které dal Bůh:

  • Otec (Efez. 5, 23; 1. Tim. 3, 4-5)


Otec má vést svou rodinu skrze:

yučování Božího slova (určovat směr),
společné  modlitby s rodinou,
osobní příklad,
lásku ke své ženě a dětem,
projevy soucitu a rozhodnost.


  • Matka (Přísloví  31, 25-28; Titovi 2, 3-5).


Matka má plnit svůj úkol doma skrze:

péči o fyzické a duchovní potřeby svého muže a dětí,
to, že domácnost je prioritou (atmosféra),
obětavost a připravenost kdykoli pomoci.

  • Děti (Přísloví 1, 8; Efez. 6, 1-2; Přísloví  23, 24-25).


Děti si musí vážit svých  rodičů a poslouchat je v Pánu.

Dobrý příklad Jóba  (Jób 1, 1-5).
Jób se bál Boha, nenáviděl zlo (verš 1) a uctíval Pána Boha (verš 5). Jako dobrý otec vedl upřímný život před Bohem i svými dětmi.
Pečoval o fyzické i duchovní potřeby svých dětí. Modlil se za ně, aby jim Bůh odpustil hříchy a ony žily před Ním v upřímnosti.

Abrahám - je svým charakterem zvláštním příkladem zbožného otce  (Genesis 18, 19).

Abrahám byl zcela přesvědčen o tom, že Boží slovo je pravdou, moudrostí a požehnáním pro něj i jeho děti. Proto doporučil svým dětem, aby následovali Boží cesty stejně tak, jak to dělal on.
Abrahám byl otcem, který vychovával své děti k poslušnosti.

Bůh si přeje, aby rodiny sloužily Jemu!

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).