Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

U nohou Pána Ježíše

1. Odpuštění hříchů – Lukáš 7, 38

I když farizeus pozval Pána Ježíše do svého domu, nesedl si na správné místo. Chtěl s Ním sedět u stolu, ale nikdy předtím si nesedl u Jeho nohou. Žena-hříšnice nepozvala Pána Ježíše do svého domu (možná, že ani neměla domov), ale byla si dobře vědoma svého největšího problému: HŘÍCHU. Věděla, že potřebuje odpuštění. Přinesla své hříchy k nohám Pána Ježíše.

PÁN JEŽÍŠ  JE BŮH, KTERÝ ODPOUŠTÍ  HŘÍCHY!

2. Správné vyučování – Lukáš 10,39


Marie věděla, že se potřebuje učit. Marta přivítala Pána Ježíše ve svém domě v Betánii, ale nesedla si k Jeho nohám. Učení vyžaduje naši koncentraci. Marie sice nepozvala Pána Ježíše do svého domu, ale zaujala místo, které bylo pro ni nejlepší: u nohou Pána Ježíše! Pán Ježíš o ní řekl: “Volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ (Lukáš 10, 42)

PÁN JEŽÍŠ  JE PRAVDA. ON NÁS MILUJE!
3. Útěcha – Jan 11, 32

Marie prožívala bolest ze ztráty svého bratra Lazara. Nesoustředila se na hrob, i když  si Židé mysleli, že k němu půjde. Věděla, že nemůže očekávat útěchu od lidí, kteří mají také své problémy. Marie našla správné místo: padla k nohám Pána Ježíše, protože jedině On může poskytnout opravdovou útěchu. Pán Ježíš proměnil bolest, zklamání a smutek na opravdovou radost!

PÁN JEŽÍŠ  JE BŮH, KTERÝ S NÁMI SOUCÍTÍ V NAŠICH PROBLÉMECH!

4. Život dítěte – Lukáš 8, 41

Smrt dítěte způsobila, že Jairos hledal Ježíše. Našel Ho a padl Mu k nohám. Pochopil, že nikdo nemůže vrátit jeho dítěti život. Potvrdil tak pravdu, že děti bez Pána Ježíše jsou duchovně mrtvé. Více než lásku rodičů, vzduch pro dýchání, střechu nad hlavou, oblečení a jídlo, potřebují děti Pána Ježíše! Jairos přišel s problémem mrtvého dítěte k nohám Pána Ježíše.

PÁN JEŽÍŠ  JE BŮH, KTERÝ DÁVÁ DĚTEM VĚČNÝ ŽIVOT!

5. Vděčnost – Lukáš 17, 16

Deset malomocných se setkalo s Pánem Ježíšem a každý z nich prožil Boží milost. Všichni byli očištěni z malomocenství a mohli se vrátit k normálnímu životu. Jenom jeden z nich – Samařan - pochopil, komu má poděkovat. Vrátil se a padl k nohám Pána Ježíše. Nepochopitelné není to, že se jenom jeden vrátil, ale to, že těch devět nikdy nepřišlo. Samařan byl dvakrát obnoven – fyzicky a duchovně. Právě vděčnost odhalila jeho duchovní proměnu.

PÁN JEŽÍŠ  JE BŮH, KTERÝ SI ZASLOUŽÍ NAŠI VDĚČNOST!

6. Vítězství nad strachem – Zjevení Janovo 1, 17

Když apoštol Jan uviděl Pána Ježíše v Jeho slávě, pocítil strach. Dobře znal Ježíše, chodil s Ním, učil se od Něho, „dotýkal se Ho“. Když Ho však uviděl v Jeho slávě, a tehdy byl už starý muž, padl Mu k nohám! Uvědomil si, že Pán Ježíš je „PRVNÍ I POSLEDNÍ“. Oněměl, aby Pán Ježíš mohl mluvit. Apoštol Jan je skvělým příkladem člověka, jehož duchovní život je zcela orientován na Pána Ježíše. Pochopil, že to nejlepší místo na světě je u nohou Pána Ježíše!

PÁN JEŽÍŠ  JE BOHEM, KTERÝ SI ZASLOUŽÍ NAŠI VEŠKEROU CHVÁLU!
dr. Czeslaw Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).