Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

V dílně hrnčíře

Jeremjáš 18, 1-11

Historický význam textu

Jeremjáš si všiml, že hrnčíř má konkrétní cíl.
Hrnčíř používal své prsty a různé nástroje k tomu, aby nádoba získala požadovaný tvar.
Nádoba měla sloužit předem promyšlenému účelu.

 • Hrnčíř si vybral hlínu, ne hlína hrnčíře.
 • Hrnčíř si vybral hlínu, kterou zrovna potřeboval.
 • Hrnčíř hnětl hlínu, aby nádoba měla požadovaný tvar.

Velký Hrnčíř má konkrétní plán pro každého z nás (Jer. 1, 18; 2, 11).

 • Jeremjáš viděl Boha jako Hrnčíře a Izrael jako Jeho hlínu.
 • Bůh měl plán pro Izrael.
 • Bůh utvářel Izrael tím, že mu žehnal.
 • Bůh utvářel Izrael tím, že jej trestal.

 

Duchovní význam textu

1. Hrnčíř si našel hlínu.

 • Žalm 40, 2-3
 • Pro jiné jsme byli jen obyčejnou hlínou, ale Bůh v nás uviděl nádobu.
 • Ne my jsme si vyvolili Boha, ale On si vyvolil nás!
 • 1. Korintským 6, 9-11
2. Hrnčíř smíchal hlínu s vodou a začal s tvarováním nádoby.
 • Efezským  5, 26
 • Galatským  4, 19
 • Filipským  3, 10
 • Římanům   8, 29; 12, 2
3. Hrnčíř hnětl nohama hlínu, aby odstranil všechny vzduchové bublinky, které by mohly v budoucnu způsobit trhliny v nádobě.
 • Efezským  1, 20-22
 • Křesťané s „trhlinami“.
4. Hrnčíř položil hlínu na hrnčířský kruh, aby dokončil tvarování nádoby.
 • Točení na hrnčířském kruhu.
 • Setrvání na hrnčířském kruhu tak dlouho, jak je potřeba.
 • Hrnčíř používá své prsty proto, aby odstranil „nevhodná tělesa“ (1. Petra 5, 6).
5. Hrnčíř nechal usušit nádobu na slunci.
 • Proces sušení na slunci byl potřebný, ale nebyl ještě dostačující. Kdyby v tomto bodě hrnčíř skončil, nádoba by sloužila jen krátce. Jeho plány s nádobou byly mnohem větší.
6. Hrnčíř musel nádobu vložit do pece.
 • Oheň odstranil všechny nečistoty.
 • Po tomto procesu je nádoba odolnější.
 • 1. Petra 4, 12–14
7. Hrnčíř nádobu vyzdobil.
 • Nádoba nemá být jen užitečná, ale i pěkná (Římanům 12, 2).
dr. Czesɫaw Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).