CzeslawBassara

Czeslaw Bassara

Kære Venner!

Vi byder dig velkommen på hjemmesiden for Proclaiming the Word!. Vi ønsker at være en velsignelse for dig, fordi Bibelen, Guds Ord, er blevet til velsignelse for os.

Målet med dette arbejde er ikke at lære missioner, metoder eller CEF programmer. Det handler om Bibelen, det vil sige prædikener, uddrag af prædikener og artikler om bedre at forstå og anvende Bibelen!

Jo dybere vi går ned i Guds Ord, jo længere vil vi nå med at række ud til en ny generation for Kristus. Idet du anvender dette materiale, vil jeg værdsætte din forbøn for dette arbejde.

Dr. Czeslaw Bassara

Er denne hjemmeside en velsignelse for dig?Resultater

Proclaiming the Word!

Proclaiming the Word! er det Internationale Bibelundervisningsarbejde fra CEF. Vi forsøger at møde de åndelige behov hos CEF-ansatte over hele verden gennem et internationalt bibelundervisningsarbejde. Dette er også en velsignelse for dem, der seriøst anser Bibelen for Guds Ord.

Dette arbejde repræsenterer CEF på forskellige måder og ved forskellige lejligheder:

UNDERVISNING OG FORKYNDELSE

Ved at undervise på CEF seminarer,
Ved at repræsentere CEF og undervise i bibelskoler og bibelseminarer,
Ved at tale ved konferencer, retræter og gudstjenester.

REPRÆSENTATION AF CEF

Ved at besøge præster og kristne ledere,
Ved at repræsentere CEF ved internationale fora, råd og konferencer.

UDGIVELSER

Ved at skrive værker og artikler, hvoraf de fleste vil være at finde på denne hjemmeside.

James N. Spurgeon skrev:

Et job er dit valg; et kristent arbejde er et kald fra Kristus. Fra et job forventer du at modtage; i det kristne arbejde forventer du at give. I et job giver du for at få noget; i det kristne arbejde giver du noget tilbage, der allerede er blevet givet til dig. Et job afhænger af dine færdigheder; et kristent arbejde afhænger af, om du står til rådighed for Gud. Et veludført job giver dig ros; et veludført kristent arbejde ærer Kristus.

Dette arbejde skal ære vor Herre og Frelser Jesus Kristus!

 

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).