Er denne hjemmeside en velsignelse for dig?Resultater

Glæden ved at behage Gud

(Luk 12,32)

Lukas havde ikke fornøjelsen af at gå og tale med Jesus som Matthæus, Peter eller Jakob. Han var en læge, som hørte Evangeliet og besluttede sig for at adlyde ved at dokumentere de mundtlige traditioner, han hørte om Guds Søn. Han var hedning og skrev evangeliefortællingen på en måde, så alle, der ikke er jøder, kan forstå.

Hvorfor sagde Jesus ”Frygt ikke, du lille hjord”?

Tusinder kom for at lytte, blive bespist eller blive helbredt. Kun få ville gå ind i Himmeriget. Han beskrev dem som en ”lille hjord”.

Finder Gud velbehag i os og vores børn?

De, der tilhører Hans Rige, stoler på ham.
Vores tro behager Gud. ”Men uden tro er det umuligt at behage ham” (Heb 11,6). ”De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag” (Rom 8,8). De, som ønsker at behage Gud, håber på Kristus og Hans hellige majestæt. De, som ønsker at behage Gud, søger først Guds Rige og Hans retfærdighed. De, som ønsker at behage Gud, er villige til at stole på Ham.

 

De, der tilhører Hans Rige, priser Ham.

David erklærede i Salme 69,31-32 ”Jeg vil lovprise Guds navn med sang og ophøje ham med tak. Det vil Herren hellere have end okser, hellere end tyre med horn og hove”. Med andre ord, er de, der behager Gud, villige til at lovprise Ham. De kommer ind i Faderens hus med sang. De er villige til at synge pris til Gud. Vores villighed til at lovprise Ham med sang og gøre Ham større end selve livet er Ham langt mere til behag end formelle ritualer og rutiner.
Jesus sang en salme til Gud lige inden han gik til korset. Skrifterne siger: ”Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget” (Matt 26,30). Bibelen citerer mere end 25 gange, hvor folk synger en lovsang til Gud. For de, der ønsker at behage Gud, finder velbehag i deres lovsang.

De, der tilhører Hans Rige, forkynder Ham.

Hvis vi ønsker at behage Gud, må vi forkynde Kristus. Vi kan ikke forkynde evangeliet og blot fortælle folk, hvad de gerne vil høre (1 Kor 1,21; Gal 1,10).
Vores ønske bør være at sige som Kristus: ”for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne” (Joh 8,29; Rom 15,3). Hvilken gave – at vide, at vi er dyrebare for Ham, at det behager Ham at gøre os til borgere i Guds Rige.

Guds Rige afhænger ikke af ord, men af kraft (1 Kor 4,20).
1. Hans forsørgelses kraft: Gud giver os dagligt brød (Matt 6,11), levende vand (Joh 4,14), trøst og hvile (Matt 11,28).
2. Hans beskyttelses kraft: Gud giver sine engle varetægt over os (Salme 91,11-13)
3. Hans løfters magt: Gud giver os sit Ord (Salme 107,20).

Dr. Czeslaw Bassara ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).