Er denne hjemmeside en velsignelse for dig?Resultater

Hvad betyder Guds Ord for mig?

Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus (2 Tim 1,13).

1. Eksempel på sund forkyndelse

Udtrykket ”eksempel” i 2 Tim 1,13 betyder ”designet af en arkitekt”. Allerede fra begyndelsen på den tidlige kirke var der en klar definition af sund lære. Det var en målestok, som al forkyndelse blev prøvet på. Timotheus blev advaret mod ikke at ændre indholdet i denne lære. Gjorde han det, ville han ikke længere have noget, hvormed han kunne efterprøve de forkyndere, han arbejdede sammen med. Vi i det 21. århundrede er nødt til at holde fast ved det, apostlen Paulus lærte i det 1. århundrede. I den tidlige kirke var en filosofi kendt som antinomianisme udbredt. Den sagde, at ”vi er ikke under loven”. Denne opfattelse er ikke uddød i dag. Der er nogen, der hævder, vi er under nåden – ikke loven. Det hævdes, at det Nye Testamente er en samling ”kærlighedsbreve” og ikke love om, hvordan vi skal leve. Nogle benægter hvad de kalder ”mønsterteologi”. Men viser ordene ”eksempel på sund forkyndelse” ikke netop, at der er en lov (se 1 Kor 9,21; Gal 6,2), som vi skal leve efter?

 

2. Hold ved!

Gennem århundreder er Guds arbejde blevet udført af mennesker, der stod fast i trængselstider. Det ville have været så let for dem at gå på kompromis. Men de stod fast! Apostlen Paulus var en af dem, der var kompromisløse. Mod enden på sit liv besluttede han at bringe opmuntring til sin yngre broder i Kristus, Timotheus. I Tim 1,11 læser vi, at Gud havde betroet Paulus med åndelig sandhed, og at han havde givet det videre til Timotheus (1 Tim 6,20). Ifølge 2 Tim 1,13 var det Timotheus’ ansvar at ”tage” og ”tage vare på” sandhedsskatten og betro den videre til andre (2 Tim 2,2).

3. Har hørt af mig

Vi tror, at Helligånden er Sandhedens Ånd. Han betroede Sandheden til Timotheus. Vi har kun én Helligånd, og der kommer kun én Sandhed fra Ham. Vi tror ikke på to helligånder. Derfor tror vi heller ikke på to eller flere sandheder. Gud besluttede at sende Helligånden for at lære os Sandheden. Uden Helligåndens virke ville vi befinde os i mørket. Uden Ham ville vi ikke kunne forstå Guds Ord. Vi må altid være underlagt Hans undervisning (Joh 16,13). Han gør os i stand til at vogte Sandheden og dele den med andre.

4. Tro og kærlighed


Vi skal også lægge mærke til, at Timotheus’ lære skulle tages med ”tro og kærlighed”. Han skulle tale sandheden i kærlighed, fordi det var Guds eksempel. Gud talte aldrig sandheden uden kærlighed. Ef 4,15 siger ”sandheden tro i kærlighed”. Hvor er det let at være konfronterende i vores længsel efter at bevare troen. Hvor er det let at blive en heksejæger, som, i stedet for at dele sandheden, tillægger den ens egen fortolkning og skaber problemer. Et kort resumé af retfærdiggørelseslæren og det kristne liv er: ”Tro gør os til herrer og kærlighed gør os til tjenere. Tro skal altid være rettet mod vor Herre Jesus Kristus; det er (strengt talt) aldrig tro på kirken eller noget som helst andet redskab for nåden”.

5. I Kristus Jesus

Kilden til alle himmelske velsignelser findes i Kristus alene. Tro er sjælens redskab, der forenes i en væsentlig og frelsende enhed med Forløseren, Jesus Kristus. For eksempel ”… og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen…” (Fil 3,9).


Dr. Czeslaw Bassara ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).