Er denne hjemmeside en velsignelse for dig?Resultater

Hvorfor skal vi engagere os i mission?

Matt 28,18-20
Mark 16,15
John 20,21
Rom 10,13-15
ApG 13,2-4

Det er en historisk kendsgerning, at lande uden Evangeliet oplever fattigdom, kriminalitet, sygdom, ødelagte hjem, børn født uden for ægteskab, grådighed, korruption og krige i langt højere grad end de lande, som tillader, at Evangeliet frit kan forkyndes.

Optegnelser viser, at der gennem 6.000 år er blevet udkæmpet 14.530 krige. Dette giver et gennemsnit på 2,6 krige om året. Det kostede Cæsar $75 at dræbe én fjendtlig soldat. Det kostede Napoleon $3.000. Under første verdenskrig brugte man $21.000 for hver dræbt fjende. Under anden verdenskrig var det $200.000. Moderne krigsførelse koster omkring $1.000.000 for hver dræbt fjende.

Tænk hvis disse summer var blevet anvendt på mission!

 
Vores begrundelser for at drive mission:

1. For at leve op til vor Herre Jesu Kristi store missionsbefaling (Matt 28,19-20).
a. Vi er snarere mere interesserede i vores bygninger.
b. Vi er snarere blevet besat af store tal.
c. Vi er snarere blevet optaget af vores rang (hvor mange professionelle har vi?).

2. For at tage del i vor Herre Jesu Kristi medlidenhed (Matt 9,36-38; 18,10-14).
a. Vi bliver nødt til at høre kaldet fra oven (”tag til Cornelius’ hus!”).
b. Vi bliver nødt til at høre kaldet nedenfra (”send nogen til mine brødre!”).
c. Vi bliver nødt til at høre kaldet fra felten (”kom over til Makedonien!”).

3. For at give Gud ære ved at hjælpe mennesker til vor Herre Jesus Kristus (Joh 3,16; ApG 1,8; Rom 10,13-15).
a. At få frelst børn fra deres håbløshed og tomhed.
b. At få fanger frelst i deres fængsler.
c. At få lokale mennesker frelst gennem besøg.
d. At få sjæle frelst over hele verden gennem mission.

4. For at opbygge vor Herre Jesu Kristi legeme (Ef 4,12-16).
a. Den lokale kirke er kilden til at finde mennesker til at tage del i mission.
b. Den lokale kirke er tilflugtssted for forbøn for mission.
c. Den lokale kirke er leverandør af midler til mission.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).