Er denne hjemmeside en velsignelse for dig?Resultater

Lad os se hen til Jesus!

…idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone.

Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.

Hebræerbrevet 12,2-3.

Hvis vi ikke sætter prioriteter i vores liv, vil mennesker og situationer omkring os sætte dem for os. Når det sker, kan bekymring og fortvivlelse blive et problem.

Vor Herre Jesus kendte sit formål

Da sagde Jesus om ham: ”I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også  han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte”  (Lukas 19,9-10).

For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på  Guds enbårne søns navn (Johannes 3,17-18).

I Lukas 15,1-11 har vi at gøre med ting, der bliver mistet:

Fåret blev væk under almindelige omstændigheder.
Mønten blev mistet ved et uheld.
Sønnen blev fortabt med vilje.
Før vi kan prioritere, er vi nødt til at kende vores formål.

Vor Herre Jesus prioriterede ud fra sit formål

1. prioritet:

Fællesskab med sin Fader.

Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad dér. Simon og de andre skyndte sig efter ham, og da de fandt ham, sagde de: »Alle leder efter dig.« Men han sagde til dem: »Lad os gå andre steder hen, til landsbyerne heromkring, så jeg også kan prædike dér; det er derfor, jeg er draget ud.« (Markus 1,35-38).

2. prioritet:

Discipelskab i inderkredsen.

De var på  vej op til Jerusalem, og Jesus gik foran dem. De var rystede, og de, der fulgte efter, var bange. Så  tog han igen de tolv til side og begyndte at sige til dem, hvad der skulle ske med ham (Markus 10,32).

3. prioritet:

Tjeneste for de fortabte.

For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte (Lukas 19,9).

Vor Herre Jesus beskyttede sine prioriteringer fra andres dagsorden.

Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå  op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå  på den tredje dag.

Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må  det aldrig gå dig!«

Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.« (Matthæus 16,21-23).

Vor Herre Jesus kendte sit formål!
Vor Herre Jesus prioriterede ud fra sit formål
Vor Herre Jesus beskyttede sine prioriteringer fra andres dagsorden.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).