Er denne hjemmeside en velsignelse for dig?Resultater

Resumé af prædikener

Hvorfor skal vi engagere os i mission?

Matt 28,18-20
Mark 16,15
John 20,21
Rom 10,13-15
ApG 13,2-4

Det er en historisk kendsgerning, at lande uden Evangeliet oplever fattigdom, kriminalitet, sygdom, ødelagte hjem, børn født uden for ægteskab, grådighed, korruption og krige i langt højere grad end de lande, som tillader, at Evangeliet frit kan forkyndes.

Optegnelser viser, at der gennem 6.000 år er blevet udkæmpet 14.530 krige. Dette giver et gennemsnit på 2,6 krige om året. Det kostede Cæsar $75 at dræbe én fjendtlig soldat. Det kostede Napoleon $3.000. Under første verdenskrig brugte man $21.000 for hver dræbt fjende. Under anden verdenskrig var det $200.000. Moderne krigsførelse koster omkring $1.000.000 for hver dræbt fjende.

Tænk hvis disse summer var blevet anvendt på mission!

Læs mere: Hvorfor skal vi engagere os i mission?

   

Hvorfor har vi brug for mission blandt børn?

Apostlen Paulus erklærer i Rom 1,16, at Evangeliet er ”Guds kraft til frelse for enhver, som tror”. Vor Herre Jesu sidste befaling til os var: ”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen” (Mark 16,15).

1. Den første og vigtigste grund til, at der er behov for mission blandt børn, er vor Herre Jesu befaling. Kristne kan ikke undgå eller omgå denne befaling. Vor Herre Jesus ønsker, at børn kommer til Ham (Mark 10,14; Matt 18,14). Bibelsk forkyndelse betyder, at vi skal udbrede evangeliet til alle, også børn.

2. Børn har åndelige behov. Uden vor Herre Jesus er de åndeligt døde. De har et problem med synd og må komme til tro på vor Herre Jesus.

3. Børn er i stand til at reagere på Evangeliet ved hjælp af deres enkle tro. Pat Verbal, forfatter til bøger om kristent arbejde blandt børn og rådgiver for International Network of Children’s Ministry, oplyser, at ”75-85 % af kristne nu til dags kom til tro før de var 15 år gamle”.

Læs mere: Hvorfor har vi brug for mission blandt børn?

   

Hvilket budskab har nutidens børn brug for?

1. De har brug for at høre om Gud

Gud er kilden til frelse. Børn har brug for at høre, hvem Gud er, og hvad han gør. Børn vil aldrig forstå deres ansvar for synd uden først at have et klart billede af Gud.

Det er derfor, vi lærer:

  • Gud skabte dig (ApG 17,23-29): du står til ansvar over for Ham.
  • Gud har talt til dig gennem Bibelen (1 Kor ????)
  • Gud er hellig og retfærdig (ApG 17,31): Han bliver nødt til at dømme dig.
  • Gud er god og Han elsker dig (Joh 3,16): Han gjorde frelse mulig for dig.

 

Læs mere: Hvilket budskab har nutidens børn brug for?

   

Hvad betyder Guds Ord for mig?

Du skal tage det, du har hørt af mig, som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus (2 Tim 1,13).

1. Eksempel på sund forkyndelse

Udtrykket ”eksempel” i 2 Tim 1,13 betyder ”designet af en arkitekt”. Allerede fra begyndelsen på den tidlige kirke var der en klar definition af sund lære. Det var en målestok, som al forkyndelse blev prøvet på. Timotheus blev advaret mod ikke at ændre indholdet i denne lære. Gjorde han det, ville han ikke længere have noget, hvormed han kunne efterprøve de forkyndere, han arbejdede sammen med. Vi i det 21. århundrede er nødt til at holde fast ved det, apostlen Paulus lærte i det 1. århundrede. I den tidlige kirke var en filosofi kendt som antinomianisme udbredt. Den sagde, at ”vi er ikke under loven”. Denne opfattelse er ikke uddød i dag. Der er nogen, der hævder, vi er under nåden – ikke loven. Det hævdes, at det Nye Testamente er en samling ”kærlighedsbreve” og ikke love om, hvordan vi skal leve. Nogle benægter hvad de kalder ”mønsterteologi”. Men viser ordene ”eksempel på sund forkyndelse” ikke netop, at der er en lov (se 1 Kor 9,21; Gal 6,2), som vi skal leve efter?

Læs mere: Hvad betyder Guds Ord for mig?

   

Vi har brug for Guds opmuntring i tider med modløshed

Heb 10,23-25 – Hele Guds folk har brug for opmuntring!

1. Isak havde brug for opmuntring: ”Jeg vil velsigne dig i landet med hungersnød”.

Herren viste sig for ham og sagde: »Du må ikke drage ned til Egypten. Bliv i det land, jeg giver dig besked om; du skal bo som fremmed her i landet, så vil jeg være med dig og velsigne dig. Jeg vil give dig og dine efterkommere alle disse lande, og jeg vil opfylde den ed, jeg tilsvor din far Abraham (1 Mos 26,2-3).
1 Mos 26,12-13
Da Isak stod over for en fødevarekrise i det land, han boede i, sagde Gud til ham, at han ikke skulle gå ned til Egypten men skulle blive, hvor han var. Gud lovede Isak, at Han ville velsigne ham i sit land. Og Gud gav Isak fremgang, så at når han såede i landet, fik han hundrede fold. Isak fortsatte sin fremgang, så han til sidst blev meget velstående.
På samme måde kan Gud velsigne os i de områder, hvor vi møder problemer, mangler eller smerte. Vi fristes måske til at flygte fra disse situationer, hvor vi støder på smerte og trusler.

Gud lover at vise sin mægtige kraft for os og give os fremgang på præcis de områder, hvor vi møder mangler og trusler.

Læs mere: Vi har brug for Guds opmuntring i tider med modløshed

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).