Is this site a blessing to you?Tulemused

Kaos, mille me tekitame, kui Jumal ei ole esikohal

Jeremija 2:1-37

Jeremija raamatus leiab aset kolm erinevat lugu.

Esimene lugu on Jeremija-nimelisest noormehest. Jeremija oli inimene, kelle Jumal valis väga raskeks tööks.

Teine lugu hõlmab Jumala valitud Iisraeli rahvast. Pärast palju aastaid kestnud jumalakartmatut juhtimist ja ebajumalate kummardamist ei tahtnud Jumal seda enam taluda. Ta tegi Jeremijale ülesandeks kuulutada halba sõnumit, et Paabeli elanikud alistavad nad.

Kolmas lugu hõlmab Jumalat ennast. Murtud südamega isa, kes on jälginud, kuidas ta lapsed libisevad tagasi mässumeelsusesse.

Kui Jumal ei ole me elus esikohal, siis leiame end väga raskes olukorras. Kaoses, mille te tekitate, kui Jumal ei ole esikohal.

Just nii juhtuski Jumala valitud Iisraeli rahvaga. Nad hakkasid segunema teiste rahvuste ja nende valejumalatega. Nad hakkasid sõlmima abielusid juudi usust väljapoole jäävate inimestega. See, mille nad alguses arvasid enda kontrolli all olevat, võttis juhtimise üle.

1. hoiatus – Kui sa püüdled millegi muu kui Jumala eeskuju poole, siis oled sa libedal teel hädaohu poole.

Jeremija võttis Iisraeli kriisi väga võimsalt kokku:

”Jah, igale kõrgemale künkale ja iga halja puu alla laskusid sa truudust murdma” (Jeremija 2:20b).

Iisraeli rahvale tundus rohi teisel pool rohelisem. Peagi olidki nad teisel pool, kummardades iidoleid ja valejumalat Baali. Nad põletasid oma lapsi ohvriks valejumalale Moolokile. 28. salm ütleb, et neil on sama palju jumalaid nagu linnu. Nad elasid ebamoraalset suguelu ja polnud äritegevuses ausad. Jumal ütles: „Sellest piisab.“ Alguses tundus see kahjutu. Nii tundub ka lõgismadu imikule. Peagi see salvab. Peagi võtab see võimust ja sa leiad end suures segaduses. Kui sa püüdled millegi muu kui Jumala eeskuju poole, võid sa olla libedal teel hädaohu poole.

2. hoiatus – Jumalakartmatutele juhtidele järgnemine viib jumalakartmatusse ellu.

Just seda Iisrael tegigi. Nad talusid jumalakartmatuid juhte positsioonidel, mis nõuavad jumalakartlikkust. “Preestrid ei küsinud: ‘Kus on Issand?’ Seaduse seletajad ei tundnud mind, karjased astusid üles mu vastu, prohvetid ennustasid Baali nimel ja käisid asjade järel, millest pole abi” (Jeremija 2:8).

Iisrael oli rahvas, kelle usujuhid ei otsinud Jumalat. Kohtunikud ei tundnud Jumalat ega Tema moraali alust. Kuningad mässasid Jumala vastu ja ehitasid pigem oma kui Jumala riiki. Prohvetid kuulutasid pigem Baali teoloogia kui Jumala Sõna järgi. Kui me hakkame järgima jumalakartmatuid juhte, siis ei kulu kaua aega, kui olemegi nende elustiili omaks võtnud.

3. hoiatus: Enda seadmine Jumalast ettepoole tähendab enda seadmist läbikukkumisele.

Iisraeli rahvas otsustas, et nende teed on paremad kui Jumala omad:

”Sest mu rahvas on teinud kahekordse süüteo: minu, elava vee allika, jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett” (Jeremija 2:13).

Iisraeli rahval oleks võinud olla külma voolava värske vee allikas või nad võisid elada seisva, halvaksläinud veega lekkiva kaevu ääres. Iisraeli rahvas tahtis minna oma teed ja teha oma tahtmist.
Enda seadmine Jumalast ettepoole tähendab enda seadmist läbikukkumisele.

4. hoiatus: Meeleparanduse eiramine toob kaasa kõva südame.

Iisraeli rahvas keeldus tunnistamast, et on eksinud, ja oma kurja pärast meelt parandamast. Selle tulemusena nende südamed kivistusid ja nad jätkasid elamist sõnakuulmatuses. Lõpuks pühkis Jumal nende rahva minema, sest nad keeldusid Tema juurde tulemast.

“Nad on pööranud mu poole kukla, aga mitte näo” (Jeremija 2:27b).

Mis oli nende pahe tulemuseks? 37. peatükk räägib meile, et Jumal lubas Paabeli rahva juhtidel tulla Jeruusalemma vastu. Nad piirasid linna sisse ja murdsid lõpuks kaitsest läbi. Oma sõnakuulmatuse pärast võeti Juudamaa kuningas vangi. Ta lapsed tapeti tema silme ees. Ta silmad torgati välja ja ta aheldati kogu ülejäänud eluks ahelatesse. Jeruusalemmas põletati ta palee maha, viljasaak hävitati ja terved perekonnad hukati. Enamik inimesi viidi Paabelisse orjadeks.

5. hoiatus: Patul on tagajärjed.

See ei tarvitse juhtuda nüüd või isegi järgmisel nädalal, kuid patul on tagajärjed.

“Mõista ja näe, et see on halb ja kibe, kui sa jätad maha Issanda, oma Jumala” (Jeremija 2:19b).

Meil võib tekkida kiusatus mõelda, et kuna mitte keegi meist pole täiuslik ja teatud ulatuses kannatame me kõik selle moraalse haiguse käes, mida Piibel nimetab „patuks“, ja kuna Jumal on armastav Jumal, siis ei tähenda see kuigi palju. Ta vaatab meie väikestest vigadest mööda. Kahjuks on olukord mõnevõrra tõsisem. Kuigi Jumal armastab meid kirglikult, on Tema pühadus ja õiglus sellised, et Ta ei saa elada koos kurjaga. Nagu ütlesid prohvetid Habakuk ja Jesaja: „Sinu silmad on liiga puhtad selleks, et näha kurja“ (Habakuk 1:13). „Teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele“ (Jesaja 59:2).

Dr Czeslaw Bassara ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon kirjutas:

Tööd te teete omal valikul, teenimine on Kristuse kutse. Töökohal te loodate saada, teenides loodate anda. Oma töökohal te annate midagi, et midagi saada, teenides annate tagasi midagi, mis on juba teile antud. Töö sõltub teie võimetest, teenimine sõltub teie kättesaadavusest Jumalale. Hästi tehtud töö toob teile kiitust, hea teenimine toob au Kristusele.

See teenimine peab tooma au meie Issandale ja Päästjale Jeesusele Kristusele!

Juhul, kui te mainite, et me teenime Isa ja te ei muuda saidi sisu, siis võite selle materjali paljundada ja kasutada. Me palume samuti, et te ütleksite kuulajatele või lugejatele, kust te selle materjali saite: www.proword.eu, mis on Sõna kuulutamine! (CEF International Bible Teaching Ministry).