Is this site a blessing to you?Tulemused

Kinnitagem oma silmad Issandale Jeesusele!

Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.
Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. (Heebrea 12:2-3).

Kui me ei kehtesta oma elule prioriteete, siis kehtestavad meid ümbritsevad inimesed ja olukorrad need meie jaoks. Kui see juhtub, siis me muretseme ja meeleheide võib saada probleemiks.

1.    Issand Jeesus teadis oma eesmärki

Aga Jeesus ütles talle: „Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Aabrahami poeg. Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut“ (Luuka 19:9-10).

Jumal ei ole läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse (Johannese 3:17-18).

Luuka 15:1-11 on meil tegemist kadunud asjadega:

Lammas läks tavaolukorras kaduma.
Münt läks kogemata kaduma.
Poja kadumaminek oli kavatsetud.

Enne kui me kehtestame prioriteedid, peame teadma oma eesmärki.

2.    Issand Jeesus kehtestas oma prioriteedid, mis tuginesid Tema eesmärgil.

1. prioriteet:
Osadus oma Isaga.

Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle: „Kõik otsivad sind!“ Tema aga ütles neile: „Läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud!“ (Markuse 1:35-38.)

2. prioriteet:
Tema siseringi jüngerlus.

Aga nad olid minemas teel üles Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees, ja nad olid ehmunud, aga kaasaminejad kartsid. Ja võttes need kaksteist taas endaga, hakkas Jeesuse neile rääkima, mis teda ees ootab (Markuse 10:32).

3. prioriteet:
Kadunute teenimine.

Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut (Luuka 19:10).

3.    Issand Jeesus kaitses oma prioriteete teiste inimeste tegevuste eest.

Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama.
Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama: „Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!“
Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele: „Tagane, vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil“ (Matteuse 16:21-23).

1.    Issand Jeesus teadis oma eesmärki
2.    Issand Jeesus kehtestas oma prioriteedid, mis tuginesid Tema eesmärgil.
3.    Issand Jeesus kaitses oma prioriteete teiste inimeste tegevuste eest.

Kinnitagem oma silmad Issandale Jeesusele!


Dr Czeslaw Bassara ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon kirjutas:

Tööd te teete omal valikul, teenimine on Kristuse kutse. Töökohal te loodate saada, teenides loodate anda. Oma töökohal te annate midagi, et midagi saada, teenides annate tagasi midagi, mis on juba teile antud. Töö sõltub teie võimetest, teenimine sõltub teie kättesaadavusest Jumalale. Hästi tehtud töö toob teile kiitust, hea teenimine toob au Kristusele.

See teenimine peab tooma au meie Issandale ja Päästjale Jeesusele Kristusele!

Juhul, kui te mainite, et me teenime Isa ja te ei muuda saidi sisu, siis võite selle materjali paljundada ja kasutada. Me palume samuti, et te ütleksite kuulajatele või lugejatele, kust te selle materjali saite: www.proword.eu, mis on Sõna kuulutamine! (CEF International Bible Teaching Ministry).