Is this site a blessing to you?Tulemused

Me vajame heidutuse ajal Jumala julgustust

Heebrea 10:23-35 – Kogu jumalarahvas vajab julgustust!

1. Iisak vajas julgustust: “Ma õnnistan sind maal, kus on nälg!”

Ja Issand ilmutas ennast temale ning ütles: “Ära mine alla Egiptusesse! Jää maale, kuhu ma sind käsin! Ela võõrana siin maal, ja ma olen sinuga ning õnnistan sind, sest sinule ja sinu soole ma annan kõik need maad ning pean vannet, mille ma olen vandunud su isale Aabrahamile” (1. Moosese 26:2-3).

(1. Moosese 26:12-13.)

Kui Iisak seisis silmitsi toidukriisiga sellel maal, kus ta elas, ütles Jumal talle, et ta ei läheks Egiptusesse, vaid jääks elama sinna. Jumal tõotas, et Ta õnnistab seal Iisakit. Ja Jumal aitaski Iisakit - kui ta seal maal vilja külvas, sai ta sajakordse saagi. Iisaki rikkus kasvas ja ta sai lõpuks väga jõukaks.

Samal viisil saab Jumal õnnistada meidki, kui me seisame silmitsi võitluste, puuduse ja piinaga. Meil võib tekkida kiusatus põgeneda kohtadest, kus valu ja ohtudega kokku puutume.

Jumal tõotab näidata oma ülisuurt väge ja aidata edeneda just selles kohas, kus me puuduse ja ohuga kokku puutume.

2. Raahel: ‘Aga Jumal mõtles Raahelile.”

Aga Jumal mõtles Raahelile, ja Jumal kuulis teda ning avas tema üsa. (1. Moosese 30:22.)

Raahel oli kaua viljatu ja tundus, nagu oleks Jumal ta unustanud. Kõik teised said üksteise järel lapsi. Tundus, nagu oleks Raahel ainus, kes oli Jumala õnnistusest ilma jäänud. Kui nüüd tundus, nagu oleks Jumal Raaheli unustanud, ütleb Pühakiri: „Aga Jumal mõtles Raahelile!“ Raahel ei olnud unustatud! Jumal mäletas ja kuulis teda. Ta võttis tema häbi ära ja kinkis talle poja. Raahel pani talle nimeks Joosep. Raaheli laps Joosep tõsteti kõikidest teistest lastest kõrgemale. Joosepit ootas suurepärane tulevik ja temast sai Egiptuse peaminister. Kuigi Raahel pidi kaua oma õnnistust ootama, siis kui see saabus, oli see väga eriline, ületades kõikide teiste oma.

Meiegi elus tundub mõnikord, nagu oleks Jumal meid unustanud ja kõik teised muudkui saavad õnnistusi. Jumal, kes mõtles Raahelile, mõtleb kindlasti ka meile ja kingib meile õnnistuse, mis on väga eriline ja väärib ootamist.

Me ei tohiks julgust kaotada, vaid peaksime vaatama ettepoole, kindlalt lootes erilist õnnistust, mille Jumal on meie jaoks valmistanud.

3. Jaakob: “Ma olen näinud kõike, mis Laaban sulle teeb.”

...Sest ma olen näinud kõike, mis Laaban sulle teeb. (1. Moosese 31:12.)

Genesis 1. Moosese 31:12, 6-7, 41
Kui Jaakob oli kakskümmend aastat kannatanud Laabani halba kohtlemist, käskis Jumal, et ta lahkuks Laabani juurest ja läheks oma isakoju tagasi. Ta ütles Jaakobile: „Ma olen näinud kõike, mis Laaban sulle teeb.“ Issand viis Jaakobi Laabani juurest minema. Kuigi Laaban oli Jaakobit pikka aega halvasti kohelnud ja petnud, ei olnud see Issandale teadmata. Jumal nägi ebaõiglust ja rõhumist, mille all Jaakob kannatas ning saabus aeg, mil Issand segas vahele ja viis Jaakobi sealt minema.
Ka meie elus teab Jumal kõike, mis me üle elame ning valu ja raskusi, mida kogeme. Me ei tohi kaotada julgust, mõeldes, et Jumal ei tea kõiki kannatusi, mida me üle elame.

Jumal teab ebaõiglust ja halba kohtlemist, millega me kokku puutume, Ta segab vahele ning toimetab meid rõhuja ja pahategija käest minema.

4. Eelija: “Sul on veel pikk tee ees!”

Ta ise aga käis kõrbes ühe päevateekonna ja tuli ning istus ühe leetpõõsa alla; siis soovis ta oma hinges, et ta võiks surra ja ütles: “Küllalt! Nüüd, Issand, võta mu hing, sest ma pole parem kui mu vanemad!” … Aga Issanda ingel tuli veel teist korda ja puudutas teda ning ütles: “Tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees!” (1. Kuningate 19:4-7.)

1. Kuningate 19, 1-7, 15-16; 2. Kuningate 2:1-11.

Kui Eelija elu oli Iisebeli tõttu ohus, kaotas ta julguse ja palus, et ta võiks surra. Ta ütles Jumalale: „Küllalt, lase mind surra.“ Ta tundis, et parem on surra kui elada. Ta ei näinud mingit elueesmärki. Ta ei mõistnud, et Jumalal on tema jaoks töö. Jumal saatis oma ingli teda julgustama. Ingel ütles, et Eelijal on pikk tee ees. Jumal tahtis, et ta täidaks veel palju tähtsaid ülesandeid. Ta pidi võidma kahe rahva kuningad ja samuti oma järglase Eliisa. Veel enam, Jumalal oli plaanis, et Eelija ei näe surma, vaid ta võetakse tulevankris elavana taevasse. Oma mures ei mõistnud Eelija seda imelist plaani, mis Jumalal oli ta eluks. Selle asemel palus ta, et võiks surra. Kuid Jumal julgustas teda ning aitas tal oma elueesmärki ja kutsumust täita.

Ka meie kaotame mõnikord oma elus julguse ja palume, et Jumal võtaks meid ära, sest meil on sellest maailmast villanud. Me ei mõista, et meil on veel pikk tee ees ja Jumalal on meie jaoks veel palju tööd.

Jumal tahab julgustada, et me läheksime edasi ja täidaksime kõik ülesanded, mida Ta on meile Tema riigi heaks andnud.

Dr Czeslaw Bassara ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon kirjutas:

Tööd te teete omal valikul, teenimine on Kristuse kutse. Töökohal te loodate saada, teenides loodate anda. Oma töökohal te annate midagi, et midagi saada, teenides annate tagasi midagi, mis on juba teile antud. Töö sõltub teie võimetest, teenimine sõltub teie kättesaadavusest Jumalale. Hästi tehtud töö toob teile kiitust, hea teenimine toob au Kristusele.

See teenimine peab tooma au meie Issandale ja Päästjale Jeesusele Kristusele!

Juhul, kui te mainite, et me teenime Isa ja te ei muuda saidi sisu, siis võite selle materjali paljundada ja kasutada. Me palume samuti, et te ütleksite kuulajatele või lugejatele, kust te selle materjali saite: www.proword.eu, mis on Sõna kuulutamine! (CEF International Bible Teaching Ministry).