Is this site a blessing to you?Tulemused

Mida tähendab mulle Jumala Sõna?

Võta terve õpetuse eeskujuks see, mida sa minult oled kuulnud usus ja armastuses, mis on Kristuses Jeesuses (2. Timoteose 1:13).

1. Terve õpetuse eeskuju
Väljend „eeskuju“ 2. Timoteose 1:13. salmis tähendab „arhitektikavandit“. Algkoguduse algusest peale oli olemas doktriini kindlakujuline visand. See oli standard, millega testiti kogu õpetust. Timoteost hoiatati mitte muutma selle visandi sisu. Kui ta oleks seda teinud, siis poleks tal olnud midagi, millega testida neid õpetajaid, kellega ta töötas. 21. sajandil peame kõvasti kinni hoidma sellest, mida apostel Paulus 1. sajandil õpetas. Algkoguduses oli laialt levinud filosoofia, mida tunti kui antinomianismi. See ütles, et „me ei ole seaduse all.“ See mõiste on ka tänapäeval alles. On olemas neid, kes kinnitavad, et me oleme armu, mitte seaduse all. Kinnitatakse, et Uus Testament on „armastuskirjade kogu“, mitte seaduse lühikokkuvõte. Mõned ei tunnusta seda, mida nimetatakse „eeskuju teoloogiaks“. Kas väljend „terve õpetuse eeskuju“ ei näita, et on olemas seadus (vaadake: 1. Korintose 9:21, Galaatia 6:2), mille järgi me peame elama?

2. Hoia kõvasti kinni!
Sajandeid on jumalariigi tööd teinud inimesed, kes seisid vankumatult oma katsumuse ajal. Neil oleks olnud väga kerge kompromissile minna. Aga nad seisid kindlalt. Apostel Paulus oli üks neist, kes ei läinud kompromissile. Oma elu lõpupoole otsustas ta pakkuda julgustust oma nooremale vennale Kristuses, Timoteosele. 1. Timoteose 1:11 loeme, et Jumal oli andnud apostel Paulusele terve õpetuse ja et ta oli selle Timoteosele edasi andnud (1. Timoteose 6:20). 2. Timoteose 1:13 järgi sai Timoteose kohustuseks “hoida kõvasti kinni” hinnalisest tõest ja seda teistele edasi anda (1. Timoteose 2:2).

3. Mida sa minult oled kuulnud
Me usume, et Püha Vaim on tõe Vaim. Ta andis tõe üle Timoteosele. Meil on ainult üks Püha Vaim ja ainult üks tõde, mis Temalt tuleb. Me ei usu kahesse Pühasse Vaimusse. Nii ei usu me ka kahesse või enamasse tõesse. Jumal otsustas saata Püha Vaimu meile tõde õpetama. Vaimu teenimist arvestamata oleksime pimeduses. Ilma Temata ei suudaks me Jumala Sõna mõista. Me peame alati Tema õpetuse järgi olema (Johannese 16:13). Tema võimaldab meil tõde juhtida ja teistega jagada.

4. Usus ja armastuses
Me peame samuti märkama, et Timoteose doktriini tuli esitada „usus ja armastuses“. Ta pidi rääkima tõde armastuses, sest see oli Jumala eeskuju. Jumal ei rääkinud tõtt ilma armastuseta. Efesose 4:15 ütleb: „Tõtt rääkides armastuses“. Kui kerge on olla silm silma vastu meie igatsusega säilitada tõde. Kui lihtne on muutuda nõiakütiks, kes tõe jagamise asemel annab tõe isikliku tõlgenduse ja tekitab probleeme. Õigekstunnistamise ja kristliku elu doktriini lühikokkuvõte on järgmine: „Usk muudab meid isandateks ja armastus muudab meid teenijateks. Usk peab alati olema suunatud ja kinnitatud Issandale Jeesusele Kristusele; see ei ole mitte kunagi (sõnasõnalt võttes) usk kogudusesse või mõnesse muusse armuvahendisse.“

5. Kristuses Jeesuses
Kõigi taevaste õnnistuste allika leiab ainuüksi Kristuses. Usk on hinge abistav vahend, mis on ühendatud elulisesse ja päästvasse liitu Lunastaja, Jeesuse Kristusega. Näiteks: „Ja et mind leitaks tema seest ega oleks mul oma õigust, mis tuleb Seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest, see, mille Jumal annab usu peale” (Filipi 3:9).

Dr. Czeslaw Bassara ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon kirjutas:

Tööd te teete omal valikul, teenimine on Kristuse kutse. Töökohal te loodate saada, teenides loodate anda. Oma töökohal te annate midagi, et midagi saada, teenides annate tagasi midagi, mis on juba teile antud. Töö sõltub teie võimetest, teenimine sõltub teie kättesaadavusest Jumalale. Hästi tehtud töö toob teile kiitust, hea teenimine toob au Kristusele.

See teenimine peab tooma au meie Issandale ja Päästjale Jeesusele Kristusele!

Juhul, kui te mainite, et me teenime Isa ja te ei muuda saidi sisu, siis võite selle materjali paljundada ja kasutada. Me palume samuti, et te ütleksite kuulajatele või lugejatele, kust te selle materjali saite: www.proword.eu, mis on Sõna kuulutamine! (CEF International Bible Teaching Ministry).