Is this site a blessing to you?Tulemused

Miks me vajame lastemisjonit?

Apostel Paulus ütleb Rooma 1:16, et evangeelium “on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub.” Issanda Jeesuse viimane käsk meie jaoks oli: “Kuulutage evangeeliumi kogu loodule” (Markuse 16:15).

1. Esimeseks ja kõige tähtsamaks põhjuseks, miks lastemisjon on vajalik, jääb Issanda Jeesuse range käsk. Kristlased ei saa seda käsku vältida või sellest mööda minna. Issand Jeesus tahab, et lapsed tuleksid Tema juurde (Markuse 10:14; Matteuse 18:14). Me peame kuulutama evangeeliumi kõigile, lapsed kaasa arvatud.

2. Lastel on vaimulik vajadus. Ilma Issanda Jeesuseta on nad vaimulikult surnud. Neil on patuprobleem ja nad peavad uskuma Issandasse Jeesusesse.

3. Lapsed suudavad vastata evangeeliumi kuulutamisele lihtsa usuga. Pat Verbal, Lasteteenimise rahvusvahelise võrgu lasteteenimistöö autor ja konsultant ütleb, et “kõigist tänapäeva kristlastest tegi 75-80% oma ususammu enne 15. eluaastat.”

4. Lapsed on evangeeliumile väga avatud. Barna uurimuse kohaselt on Kristuse vastuvõtmise tõenäosus laste hulgas palju suurem kui teismeliste ja täiskasvanute hulgas. 5-13-aastaste laste hulgas on Kristuse vastuvõtmine 32%. 14-18-aastaste hulgas langeb see 4%le ja kasvab ülejäänud elu jooksul 6%ni.

5. Lastel on pikem tulevik. Lastemisjon on investeering tulevikku. Maailma elanikkond on praegu 6 000 000 000 inimest. Vähemalt üks kolmandik on lapsed ning nad on kiriku ja rahvaste tulevik. Päästetud laps on ka päästetud elu.

6. Lapsed on sageli Jumala tööriistad teiste päästmiseks. Perekonnad, vanemad ja vanavanemad kaasa arvatud, võivad saada lapse lihtsa tunnistuse kaudu päästetud. Ka sõbrad võivad tulla Kristuse juurde. Sel viisil saavad lapsed olla kohalikule kogudusele suureks õnnistuseks.

7. Lapsed mängivad kristliku kiriku ajaloos tähtsat osa. Martin Luther ütles: “Kui Jumala riik tuleb väega, siis tuleb alustada lastest ja me peame neid juba hällist alates õpetama.” Charles Spurgeon kirjutas: “Lapsed vajavad evangeeliumi, kogu evangeeliumi, rikkumata evangeeliumi; see peab neil olema ja kui neid õpetatakse Jumala Vaimus, siis on nad suutelised selle küpses eas vastu võtma.” Endine INCM president Dean Stone märgib, et “lastemisjon on koguduse kõige strateegilisem teenimisviis … kohaliku koguduse teenimise kõrge kvaliteet algab lapsepõlves ja jätkub edaspidi.”

8. Lapsed vajavad neid, kes on saanud Püha Vaimu anni. Need inimesed saavad lapsi õpetada ja neile evangeeliumi kuulutada. Jumal on neid kutsunud lastetööd tegema (Rooma 1:16).

9. Lastetööd tehes ülistame Jumalat. Iga kristlase, mitte ainult vanema või õpetaja suurim soov on ülistada Jumalat. Kui lapsed on päästetud ning elavad ja kasvavad Issanda Jeesuse jaoks, siis ülistavad nad Teda! See on vili, mida Jumal otsib! Lastemisjon on vajalik Jumala ülistamiseks!

Dr Czeslaw Bassara ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon kirjutas:

Tööd te teete omal valikul, teenimine on Kristuse kutse. Töökohal te loodate saada, teenides loodate anda. Oma töökohal te annate midagi, et midagi saada, teenides annate tagasi midagi, mis on juba teile antud. Töö sõltub teie võimetest, teenimine sõltub teie kättesaadavusest Jumalale. Hästi tehtud töö toob teile kiitust, hea teenimine toob au Kristusele.

See teenimine peab tooma au meie Issandale ja Päästjale Jeesusele Kristusele!

Juhul, kui te mainite, et me teenime Isa ja te ei muuda saidi sisu, siis võite selle materjali paljundada ja kasutada. Me palume samuti, et te ütleksite kuulajatele või lugejatele, kust te selle materjali saite: www.proword.eu, mis on Sõna kuulutamine! (CEF International Bible Teaching Ministry).