Is this site a blessing to you?Tulemused

Missugust sõnumit vajavad tänapäeva lapsed?

1.    Nad peavad kuulma Jumalast

Jumal on päästeallikas. Lapsed peavad teadma, kes on Jumal ja mida Ta teeb. Kui lastel ei ole kõigepealt selget Jumala pilti, siis ei saa nad kunagi aru oma vastutusest patu eest. Seepärast me õpetamegi:
-    Jumal lõi sind (Apostlite teod 17:23-29): sa vastutad Tema ees.
-    Jumal on rääkinud sinu vastu Piibli kaudu (1. Korintose 3:4): sa oled kohustatud Teda kuulama.
-    Jumal on püha ja õiglane (Apostlite teod 17:31): Ta mõistab kohut.
-    Jumal on hea ja Ta armastab sind (Johannese 3:16): Ta tegi pääste sulle võimalikuks.

2.    Nad peavad kuulma patust

Õpetus patust näitab vajadust pääste järele. Pattu ja patutagajärgi tuleb põhjalikult ja tõsiselt selgitada. Seepärast me õpetamegi:

-    Sinu patt on Jumala vastu (Laul 51:5).
-    Sa oled loomu (Efesose 2:3) ja tegude (Rooma 3:23) poolest patune.
-    Patu eest oled sa ära teeninud Jumala karistuse (Rooma 1:18).

3.    Nad peavad kuulma Jeesusest Kristusest

Jeesusest Kristusest õpetamine näitab lastele ainukest päästeteed. Lapsed peavad teadma, kes on Jeesus Kristus ja mida Ta on teinud. Seepärast me õpetamegi:

-    Jeesus Kristus on Jumala Poeg, ainus Päästja (Apostlite teod 9:20).
-    Ta suri sinu eest (Apostlite teod 2:23, 36, 38).
-    Ta tõusis uuesti üles sinu eest (Apostlite teod 2:23-32).
-    Ta läks taevasse tagasi sinu eest (Apostlite teod 2:23-32).

4.    Nad peavad kuulma meeleparandusest ja usust

Laste kutsumine Kristuse juurde on evangeeliumi oluline osa (Johannese 6:37; Johannese 1:12). Seepärast me õpetamegi:
-    Jeesus Kristus kutsub sind enda juurde (Matteuse 11:28).
-    Sa pead pöörduma oma patust Jumala poole (Apostlite teod 2:38; 20:21).
-    Sa pead uskuma Jeesusesse Kristusesse ja täielikult Temale alistuma (Apostlite teod 16:31; 20:21).

Meeleparandus ja usk sisaldavad täielikku vastust Kristuse kutsele: mõistuse, südame ja tahte vastust (Rooma 6:17).

Dr Czeslaw Bassara ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon kirjutas:

Tööd te teete omal valikul, teenimine on Kristuse kutse. Töökohal te loodate saada, teenides loodate anda. Oma töökohal te annate midagi, et midagi saada, teenides annate tagasi midagi, mis on juba teile antud. Töö sõltub teie võimetest, teenimine sõltub teie kättesaadavusest Jumalale. Hästi tehtud töö toob teile kiitust, hea teenimine toob au Kristusele.

See teenimine peab tooma au meie Issandale ja Päästjale Jeesusele Kristusele!

Juhul, kui te mainite, et me teenime Isa ja te ei muuda saidi sisu, siis võite selle materjali paljundada ja kasutada. Me palume samuti, et te ütleksite kuulajatele või lugejatele, kust te selle materjali saite: www.proword.eu, mis on Sõna kuulutamine! (CEF International Bible Teaching Ministry).