Is this site a blessing to you?Tulemused

Outlines of Messages

Miks peaksime misjonitööd tegema?

Matteuse 28:18-20;
Markuse 16:15;
Johannese 20:21;
Rooma 10:13-15;
Apostlite teod 13:2-4.


See on ajalooline fakt, et ilma Jumalata rahvastel on rohkem vaesust, kuritegevust, haigusi, purunenud kodusid, vallaslapsi, saamahimu, korruptsiooni ja sõdu kui neil, kes lubavad vabalt evangeeliumi kuulutada.

Kirjapanekud näitavad, et 6000 aasta jooksul on peetud 14 530 sõda. See on keskmiselt 2,6 sõda aastas. Caesarile läks ühe vaenlase sõduri tapmine maksma 75 dollarit. Napoleonile – 3000 dollarit. Esimeses maailmasõjas kulutati iga tapetud vaenlase peale 21 000 dollarit.  Teises maailmasõjas oli see 200 000 dollarit.
Iga kaasaegne sõda maksab umbes 1 000 000 dollarit.

Loe lisa: Miks peaksime misjonitööd tegema?

   

Missugust sõnumit vajavad tänapäeva lapsed?

1.    Nad peavad kuulma Jumalast

Jumal on päästeallikas. Lapsed peavad teadma, kes on Jumal ja mida Ta teeb. Kui lastel ei ole kõigepealt selget Jumala pilti, siis ei saa nad kunagi aru oma vastutusest patu eest. Seepärast me õpetamegi:
-    Jumal lõi sind (Apostlite teod 17:23-29): sa vastutad Tema ees.
-    Jumal on rääkinud sinu vastu Piibli kaudu (1. Korintose 3:4): sa oled kohustatud Teda kuulama.
-    Jumal on püha ja õiglane (Apostlite teod 17:31): Ta mõistab kohut.
-    Jumal on hea ja Ta armastab sind (Johannese 3:16): Ta tegi pääste sulle võimalikuks.

Loe lisa: Missugust sõnumit vajavad tänapäeva lapsed?

   

Nad jätsid kõik maha ja järgnesid Talle

Luuka 5:1-11

Plaan number 1
Jumal on valmis sind õpetama!

Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama (Luuka 5:1).

1. õppetund
Kui ma olen valmis kuulama, siis on Jeesus valmis mind õpetama!

Plaan number 2
Jumal on valmis sulle oma väge näitama!

Ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua sügavamale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!“ Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.“ Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et nad tuleksid neile appi. Ja need tulid, ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas. (Luuka 5:2-7).

Loe lisa: Nad jätsid kõik maha ja järgnesid Talle

   

Päästetud, et teenida!

Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle, ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu Isa (Johannese 12:26).

Teenijad järgnevad Isandale: Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle…

Issand Jeesus kinnitab selgesti, et teenijad järgnevad Isandale! Mitte kunagi pole teenijal õigust öelda peremehele, mida tema peab tegema. Järgneda Kristusele tähendab olla juhitud Tema Vaimust, teha valikuid Tema tarkusega, elada Talle, teha seda, mida Tema tahab!

Uues Testamendis tähendab teenija harilikult kreekakeelset doulos’t (pärisorja). Mõnikord tähendab see diakonos’t (diakonit või kirikuõpetajat). See on õige, sest doulos ja diakonos on sünonüümid. Mõlemad sõnad märgivad inimest, kes ei ole iseenda käsutuses, vaid tema peremehe antud ametis. Me oleme toodud teenima Isanda vajadusi.

Missugust tööd paneb Issand Jeesus oma teenijaid tegema? Ta ütleb neile, et viis, kuidas nad Teda teenivad, on saada oma kaasteenijate orjadeks ja olla valmis tegema täpselt kõike nende aitamiseks, ükskõik, kui kulukas või ebaväärikas see on.

Loe lisa: Päästetud, et teenida!

   

Päästja äratundmine. Kes Ta on?

Johannese 1:1-3

Kes on Issand Jeesus? Kes on Issand Jeesus sinu jaoks?

Issand Jeesus on Issand loomise põhjal! (Johannese 1:1-3, Efesose. 3:9, Kolossa 1:16, Heebra 1:1-2).

Kuulus agnostik Robert Ingersol märkas Henry Ward Beecheri külastades ilusat gloobust, mis kujutas taevatähtkujusid ja tähti. “Just seda ma otsingi,” ütles ta, kui oli seda uurinud. “Kes selle lõi?” “Kes selle lõi?” kordas Beecher hämmastust teeseldes. “Aga kuidas, kolonel, seda ei loonud mitte keegi, see lihtsalt juhtus.”

Ta ei ole loodu osa, Ta on Looja! Ta erineb tunduvalt enamikest jõuluaegsetest piltidest. Ta on Looja, seega on ta Issand! Kas Ta on ka sinu Issand?

Loe lisa: Päästja äratundmine. Kes Ta on?

   

Lehekülg 3 / 13

<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

James N. Spurgeon kirjutas:

Tööd te teete omal valikul, teenimine on Kristuse kutse. Töökohal te loodate saada, teenides loodate anda. Oma töökohal te annate midagi, et midagi saada, teenides annate tagasi midagi, mis on juba teile antud. Töö sõltub teie võimetest, teenimine sõltub teie kättesaadavusest Jumalale. Hästi tehtud töö toob teile kiitust, hea teenimine toob au Kristusele.

See teenimine peab tooma au meie Issandale ja Päästjale Jeesusele Kristusele!

Juhul, kui te mainite, et me teenime Isa ja te ei muuda saidi sisu, siis võite selle materjali paljundada ja kasutada. Me palume samuti, et te ütleksite kuulajatele või lugejatele, kust te selle materjali saite: www.proword.eu, mis on Sõna kuulutamine! (CEF International Bible Teaching Ministry).