Is this site a blessing to you?Tulemused

Rõõm olla Jumalale meelepärane

Luuka 12:32

Luukas ei tundnud Jeesusega käimisest ja kõnelemisest sellist rõõmu nagu Matteus, Peetrus või Jaakobus. Ta oli arst, kes kuulis evangeeliumi ja otsustas olla Jumalale sõnakuulelik, panes kirja suulisi traditsioone, mida ta Jumala Pojast kuulis. Ta ei olnud juut ja kirjutas evangeeliumi lugu stiilis, mida suutsid mõista kõik, kes polnud juudi rahvusest.

Miks ütles Jeesus: “Ära karda, sa pisike karjake”?

Tuhanded tulid kuulama, süüa saama või tervendust otsima. Ainult vähesed said Tema riiki siseneda. Ta kirjeldas neid “pisikese karjakesena”.

Kas Jumal tunneb meist ja me lastest rõõmu?

Need, kes kuuluvad Tema riiki, usuvad Temasse.
Meie usk on Jumalale meelepärane. Heebrea 11:6: “Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane.” Rooma 8:8: “Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.” Need, kes igatsevad olla Jumalale meelepärased, loodavad Kristusele ja Tema pühadusele. Need, kes igatsevad olla Jumalale meelepärased, otsivad kõigepealt Jumala riiki ja kogu selle õigust. Need, kes igatsevad olla Jumalale meelepärased, on valmis Temasse uskuma.

Need, kes kuuluvad Tema riiki, kiidavad Teda.
Taavet kinnitas Laulus 69:31-32: “Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänulauluga ma ülistan teda. See on Issandale meeldivam kui härg, kui härjavärss, kellel on sarved ja sõrad.” Teiste sõnadega, need, kes on Jumalale meelepärased, on valmis Teda kiitma. Nad tulevad Isa kotta lauluga. Nad on valmis Jumalale kiituslaule laulma. Meie valmisolek ülistada Teda lauluga ja teha Jumal suuremaks kui elu ise, on Talle palju meelepärasem kui ametlik rituaal ja rutiin.

Enne ristile minekut laulis Jeesus Jumalale kiituslaulu. Pühakiri ütleb: “Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele” (Matteuse 26:30). Piibel tsiteerib üle kahekümne viie juhtumi, kui jumalarahvas Issandale laulu laulis. Nende jaoks, kes tahavad Jumalale meelepärased olla, leiab Jumal rõõmu nende kiitusest.

Need, kes kuuluvad Tema riiki, jutlustavad Temast.
Kui me igatseme Jumalale meelepärased olla, siis peame Kristusest jutlustama. Me ei saa kuulutada evangeeliumi ja lihtsalt rääkida inimestele seda, mida nad tahavad kuulda (1. Korintose 1:21; Galaatia 1:10).

Meie igatsus peaks olema öelda, nagu ütles Kristus: “… kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib” (Johannese 8:29, Rooma 15:3). Milline kingitus on teada, et me oleme Talle nii kallihinnalised, et Tal on hea meel teha meist jumalariigi kodanikud.

Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes (1. Korintose 4:20).
1. Tema hoolitsemise vägi: Jumal annab meile igapäevast leiba (Matteuse 6:11), elavat vett (Johannese 4:14), puhkust ja rahu (Matteuse 11:28).
2. Tema kaitse vägi: Jumal annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida (Laul 91:11-13).
3. Tema tõotuste vägi: Jumal annab meile oma Sõna (Laul 107:20).

Dr Czeslaw Bassara ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon kirjutas:

Tööd te teete omal valikul, teenimine on Kristuse kutse. Töökohal te loodate saada, teenides loodate anda. Oma töökohal te annate midagi, et midagi saada, teenides annate tagasi midagi, mis on juba teile antud. Töö sõltub teie võimetest, teenimine sõltub teie kättesaadavusest Jumalale. Hästi tehtud töö toob teile kiitust, hea teenimine toob au Kristusele.

See teenimine peab tooma au meie Issandale ja Päästjale Jeesusele Kristusele!

Juhul, kui te mainite, et me teenime Isa ja te ei muuda saidi sisu, siis võite selle materjali paljundada ja kasutada. Me palume samuti, et te ütleksite kuulajatele või lugejatele, kust te selle materjali saite: www.proword.eu, mis on Sõna kuulutamine! (CEF International Bible Teaching Ministry).