Je li ti ova stranica blagoslov?Rezultati

Koju poruku trebaju djeca danas?

1. Trebaju čuti o Bogu

Bog je izvor spasenja. Djeca trebaju znati tko je Bog i što on čini. Djeca nikada neće razumjeti svoju odgovornost zbog grijeha, bez da najprije imaju jasnu sliku Boga.

Zbog toga podučavamo:

 • Bog te stvorio (Djela 17, 23-29): odgovoran si pred njim.
 • Bog ti je progovorio kroz Bibliju (1.Korinćanima 3-4): ti si odgovoran slušati ga.
 • Bog je svet i pravedan (Djela 17, 31): On ti mora suditi.
 • Bog je dobar i on te ljubi (Ivan 3, 16): On je učinio spasenje tebi dostupnim.
2. Trebaju čuti o grijehu

Učenje o grijehu pokazuje potrebu za spasenjem. Grijeh i posljedice grijeha moraju biti detaljno i ozbiljno objašnjeni. Zbog toga podučavamo:
 • Tvoj je grijeh protiv Boga (Psalam 51, 6).
 • Ti si grješan po svojoj naravi (Efežanima 2, 3) i po svojim djelima (Rimljanima 3, 23).
 • Zbog grijeha, zaslužuješ kaznu od Boga (Rimljanima 1, 18).
3. Trebaju čuti o Isusu Kristu

Učenje o Isusu Kristu pokazuje djeci jedini put do spasenja. Djeca trebaju znati tko je Isus Krist i što je on učinio. Zbog toga podučavamo:
 • Isus Krist je Bog Sin, jedini Spasitelj (Djela 9, 20).
 • On je umro za tebe (Djela 2, 23.36.38).
 • On je uskrsnuo za tebe (Djela 2, 24-32).
 • Otišao je natrag u Nebo za tebe (Djela 2, 23-32).
4. Trebaju čuti o pokajanju i vjeri

Pozivanje djece Kristu je ključni dio evanđelja (Ivan 6, 37; Ivan 1, 12). Zbog toga podučavamo:
 • Isus Krist te poziva da dođeš k njemu (Matej 11, 28).
 • Trebaš se okrenuti od grijeha prema Bogu (Djela 2, 38; 20, 21).
 • Trebaš vjerovati Isusu Kristu i u potpunosti mu se predati (Djela 16, 31; 20, 21).
Pokajanje i vjera uključuju potpuni odgovor na Kristov poziv: odgovor uma, srca i volje (Rimljanima 6, 17).

Dr. Czeslaw Bassara ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).