Je li ti ova stranica blagoslov?Rezultati

U kući lončara

Jeremija 18, 1-11

Povijesno značenje teksta

Jeremija je primijetio da je lončar imao precizan plan.
Lončar je koristio svoje vješte ruke i različit alat kako bi posudi dao određen oblik. Posuda je trebala služiti svrsi koju je lončar imao na umu.
 • Lončar je izabrao glinu, a ne glina lončara.
 • Lončar je birao glinu koja mu je bila potrebna.
 • Lončar je koristio pritisak kako bi postigao određeni oblik.
Veliki Lončar ima plan za svakog od nas (Jeremija 1, 18; 2, 11).
 • Jeremija je vidio Boga kao lončara, a Izrael kao njegovu glinu.
 • Bog je imao plan za Izrael.
 • Bog je dao određeni oblik Izraelu time što je poslao mnoge blagoslove.
 • Bog je dao određeni oblik Izraelu time što je proširio sud.
Duhovno značenje teksta

1. Lončar je našao glinu.
 • Psalam 40, 2-3.
 • Za druge mi smo bili samo prljava glina, ali Bog je vidio posudu u nama.
 • Mi nismo izabrali Boga, već je Bog izabrao nas!
 • 1.Korinćanima 6, 9-11.
2. Lončar je pomiješao glinu s vodom kako bi napravio određeni, početni oblik.
 • Efežanima 5, 26.
 • Galaćanima 4, 19.
 • Filipljanima 3, 10.
 • Rimljanima 8, 29; 12, 2.
3. Lončar je koristeći svoja stopala uklanjao sve male mjehuriće zraka koji bi mogli uzrokovati da se posuda razbije u budućnosti.- Efežanima 1, 20-22.
 • Kršćani koji „propuštaju vodu“.
4. Lončar je stavio glinu na svoje kolo za završno oblikovanje.
 • Okretanje na kolu.
 • Ostajanje na kolu koliko je to potrebno.
 • Lončar još koristi svoje prste kako bi uklonio neke „strane“ dijelove (1.Petrova 5, 6).
5. Lončar je osušio posudu na suncu.
 • Taj je proces bio vrlo potreban, ali nije bio završan i zadovoljavajući. Da je lončar stao kod toga, posuda se ne bi mogla dugo koristiti. Lončarev je plan ići dalje i dublje.
6. Lončar mora staviti posudu u peć.
 • a. Vatra je uklonila sve nečistoće.
 • b. Nakon ovog procesa posuda je stabilnija.
 • c. 1.Petrova 4, 12-14.

7. Lončar je ukrasio posudu.

 • Posuda je trebala biti ne samo dobra, već i privlačna (Rimljanima 12, 2).
Dr. Czeslaw Bassara ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).