Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Ők mindent elhagytak, és követték Őt

Lukács 5,1-11

Az  első terv
Isten kész tanítani téged!

„Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten Igéjét, ő a Genezáret-tó partján állt” (Lukács 5,1).

Az első lecke
Ha én kész vagyok hallgatni, Isten kész tanítani engem!

A második terv:
Isten kész megmutatni az Ő erejét!

„Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: »Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!«  Simon így felelt: »Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.« S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik, ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek” (Lukács 5,2-7).

A második lecke
Ha én kész vagyok engedelmeskedni, Isten kész megmutatni nekem az Ő erejét!

A harmadik terv
Isten kész használni téged!

„Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: »Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!« A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek, de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: »Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!« Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt” (Lukács 5,8-11).

A harmadik lecke
Ha kész vagyok megalázkodni, Isten kész használni engem!

Leckék Istentől:

Ha én kész vagyok hallgatni, Isten kész tanítani engem!

Ha én kész vagyok engedelmeskedni, Isten kész megmutatni nekem az Ő erejét!

Ha kész vagyok megalázkodni, Isten kész használni engem!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).