Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

A posztmodern gyerekek elérése

(1 Krónikák 12, 33)

1. Miben más az a kor, amelyben gyerekeink élnek?

A posztmodern generáció vallja hogy: „Minden szempont egy szemlélet a pontról” Egy bizonyos fokig ez igaz is. Mi gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy a dolgokat csak a saját szempontunkból lássuk. A posztmodern generáció rendelkezik egy egészséges kételkedéssel a modernizmus elemző ésszerűségét és korábbi állításainak helyességét illetően.

2. Három különböző gondolkozási mód:

2.1 Isten központú
2.2 Modern
2.3 Posztmodern

3. Hogyan adjuk át az evangéliumot a posztmodern generációnak?

Ki kell szélesítenünk látásunkat, az evangelizálást illetően!
 A posztmodern korban élők már nem fogékonyak a bizonyítékokon alapuló tradicionális hitvédelmi előadásra. Nekik, a posztmodern-kor feltevéseire alapozott kérdéseik vannak a valóságról és az életről. Amikor a posztmodern korban élőket próbáljuk elérni, Krisztus igényét kell világossá tenni számukra. Minden szolgálat célja az, hogy az embereket segítsük, hogy az Istennel szembeni ellenséges viszonyból az Ő szeretetének a vonzásába kerüljenek. (5Móz 6,5).
 
Értékelnünk kell az alapokat, amelyek közösek a posztmodern korral!
Fel kell ismernünk azokat a közös alapokat, amelyekben egyet értünk a posztmodernkor elveivel. Van több olyan meglátás és érték a posztmodern kultúrában, amelyek részben, vagy teljesen megegyeznek a történelmi keresztyén világszemlélettel. Ezek alkotják a közös alapot, ahol létre jöhet a kapcsolat.
Például

Nem a nyugati kultúra a megoldás.
Mi bibliai keresztyének, soha nem hittünk abban, hogy az emberi társadalom egy tökéletes világgá fog fejlődni. Az evangéliumi hívők egyetértenek a posztmodern nemzedékkel ezt az elméletet illetően. Feltehetjük a kérdést, hogy ha a technológia nem segít minket álmaink megvalósításához, akkor hova jutunk? A modernizmus nagyon derülátó volt, nem így a posztmodernizmus.

Aggodalom a rasszizmus és a méltányosság miatt.
A posztmodern nemzedéket aggasztják a faji és nemi különbségekből adódó problémák Mi is szeretnénk foglalkozni ezekkel a problémákkal, de mi a helyes mérce a méltányosság és egyenlőség elérésére?

Aggodalom a környezetünk miatt.
A posztmodern nemzedék ellenzi a környezetszennyezést. A keresztyéneknek még nagyobb a felelősségük bolygónk gondozását illetően. Osztozunk velük abban a törekvésben, hogy egy tisztább és jobb világra van szükségünk.

A művészi kreativitás hangsúlyozása.
Láthatjuk, hogy Pál apostol az Areopágszon, a helyi költőktől idézett, nem pedig a prófétáktól. (Csel 17) A keresztyéneknek kreatív módon kell használniuk a kultúra hangját arra, hogy azáltal Istent mutassák be a hallgatóknak, még tudtukon kívül is!

Mindennél fontosabb a kapcsolat.
A posztmodern nemzedék nagyra becsüli az igazi közösséget, ha sikerül rátalálnia. A mi hitünk a Szentháromságban segít meglátni a közösség lényegét az emberi kapcsolatokban.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).