Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

AZ ÚR JÉZUS LÁBÁNÁL

1. A BŰNÖK BOCSÁNATA – Lukács 7,38

Bár a farizeus meghívta az Úr Jézust az otthonába, sohasem ült le a lábához. Anélkül akart vele asztalhoz ülni, hogy a lábához ült volna. Az asszony nem hívta meg az Úr Jézust az otthonába (talán nem is volt otthona), de tudatában volt legnagyobb problémájának: a bűnnek. Tudta, hogy bűnbocsánatra van szüksége. Bűneit az Úr Jézus lábához hozta.
AZ ÚR JÉZUS ISTEN, AKI MEGBOCSÁTJA A BŰNT!

2. HELYES TANÍTÁS – Lukács 10,39

Mária tudta, hogy van tanulnivalója. Az Úr Jézust Márta fogadta otthonukban, Betániában, de Mária ült le az Úr Jézus lábához. A tanuláshoz koncentrációra van szükség. Igaz, hogy nem Mária hívta meg az Úr Jézust, de a számára legjobb helyet foglalta el: Jézus lábánál! Ez volt a „jó rész” (Lukács 10,42).
AZ ÚR JÉZUS ISTEN, AKI MAGA AZ IGAZSÁG, ISMER ÉS SZERET MINKET!

3. VIGASZTALÁS – János 11,32

Máriát veszteség érte, amikor testvére, Lázár meghalt. Gondolatai nem a temető körül forogtak, bár a zsidók azt gondolták, hogy esetleg oda megy. Megértette, hogy nem sok vigasztalást várhat olyan emberektől, akik szintén problémákkal küszködnek. Mária a legjobb helyet foglalta el: az Úr Jézus lábához ült le. Egyedül az Úr tud vigasztalást adni. A szomorúság és a csalódás helyett az Úr Jézus örömet hozott Máriának.
AZ ÚR JÉZUS ISTEN, AKI GONDOT VISEL RÁNK PROBLÉMÁINKBAN!

4. A GYERMEK ÉLETE – Lukács 8,41

Gyermeke halálos betegsége arra késztette Jairust, hogy Jézust keresse. Amikor megtalálta, lábához borult. Megértette, hogy senki sem tud életet adni a lányának. Jairus azt igazolta, hogy a gyerekek Jézus nélkül halottak. A gyerekeknek sokkal nagyobb szükségük van az Úr Jézusra, mint szüleik szeretetére, levegőre, tetőre a fejük fölött, ruhára és táplálékra. Jairus tudta, hogy gyermeke problémájával kihez forduljon.
AZ ÚR JÉZUS ISTEN, AKI MINDEN GYERMEKNEK ÉLETET AKAR ADNI!

5. HÁLA – Lukács 17,16

Tíz leprás találkozott az Úr Jézussal, és mindegyikük tapasztalhatta Isten szeretetét. Mindnyájan megtisztultak a leprától és megszabadultak a halálból. Visszatérhettek a mindennapi emberi életbe. Közülük csak egy, a samaritánus értette meg, kinek kell ezért hálát adniuk. Visszatért Jézushoz, és lábához borult. Nem az a meglepő, hogy csak egyikük jött vissza, hanem, hogy a többi kilenc nem tért vissza. A samaritánus kétszer újult meg: testileg és lelkileg. Hálája hitéletének bizonyítéka volt.
AZ ÚR JÉZUS ISTEN, AKI MEGÉRDEMLI HÁLÁNKAT!

6. GYŐZELEM A FÉLELEM FÖLÖTT – Jelenések 1,17

Amikor János apostol dicsőségében látta az Úr Jézust, félelem fogta el. Ismerte az Úr Jézust, vele járt, hallotta a tanítását, „megérintette” az Urat. Amikor dicsőségében látta meg, magas kora ellenére leborult a lába előtt. Jól tudta, hogy az Úr Jézus az Első és az Utolsó. Elhallgatott, hogy az Úr Jézus beszélhessen. János apostol nagy példája annak az embernek, aki az Úr Jézusnak él. Megértette, hogy a világ legjobb helye az Úr Jézus lábánál van!
AZ ÚR JÉZUS ISTEN, AKI AZ EGÉSZ ÉLETÜNKET ÉS MINDEN DICSŐSÉGET MEGÉRDEMEL!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).