Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Az Úr Jézus. Milyen Ő és mit tesz?

(a Jelenések 3, 7-9 alapján)
                                   
Filadelfia városa.
A filadelfiai gyülekezet többet tett Istenért, mint bármelyik, a Jelenések könyvében megemlített gyülekezetek közül. Ez a gyülekezet hűséges volt küldetéséhez. Az Úrral szoros kapcsolatban élt és ezért nem is ítéli el, még bűnt sem hány szemére Jézus. A kihívás a jövőre szólt. Bemegy-e azon az ajtón amelyet az Úr Jézus nyitva tartott számára?

Az Úr Jézus - az Iró.
A Jel. 3,7-13 - ban az Úr Jézus a címzettek által érthető nyelven mutatkozik be.
1. Ő szent  (Jel. 3,7).
Az Úr Jézus erkölcsileg tökéletes, hiba és szenny nélküli volt. Az Ő jelleme is tökéletes. A szentség Istennek egy fontos tulajdonsága. A „Szent” megszólítás Istennek a zsidók által jól ismert neve volt. Az És 43,15-ben Isten kijelenti: „Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok.” Nekünk látnunk kell az Úr Jézus szentségét, aki Isten. Ő szent, ezért gyűlöli a bűnt. A hitetleneknek szükségük van arra hogy engedjék, hogy megoldja életükben a bűn problémáját. Ő szent – ezért a hívőknek is szenteknek kell lenniük.

2. Ő Igaz  (Jel. 3,7).
Az Úr Jézus mindenek felett való, Ő teljesen megbízható és rá lehet hagyatkozni. Ő „az Igaz”, az eredeti szövegben (anathenos) ennek a szónak a jelentése, valóságos, igazi, hiteles. Az Úr Jézusban található meg a valóság. Amikor szemléljük Őt, akkor a tökéletes Igazsággal szembesülünk. Az Úr Jézus valóságos. Mivel Igaz, minden szava, amit mond, Isten igaz Igéje és minden ígérete, amit megígért, be fog teljesülni. Azért bízhatunk benne üdvösségünket illetően, ha ráhagyatkozunk. Nekünk, hívőknek, meg kell értenünk, hogy amit az Úr Jézus mond, az igaz. Ha Ő egy „nyitott ajtó” által kihívást helyez elénk, ez azt jelenti, hogy bemehetünk azon, és megtehetjük azt, amit Ő vár el tőlünk.

3. Nála van a Dávid kulcsa (Jel. 3,7).
A kulcsok, hatalmat jelentenek. Az Úr Jézusnál van a „Dávid kulcsa”. Ézsaiás könyvében (Ézs 22,20-23) van az egyetlen hely ezen kívül, ahol még utalást találunk Dávid kulcsára. Dávid házának kulcsát Eljákimnak adták Ezékiás király uralkodása idején. Ez a kulcs nyitotta Dávid házát, ahol Juda királyának minden kincsét őrizték. Eljákim ellenőrizte, hogy ki mehet be, és ki mehet ki, kinek van bejárata Ezékiás királyhoz. Ő volt a második a király után. Ő nyitotta és csukta be az ajtókat.

4. Ő szerette őket (Jel. 3,9).
Az Úr Jézus megértette a filadelfiaiak nehéz helyzetét. Ő a legjobbat akarta részükre. (János 16,27.) Azok, akik Filadelfiában (jelentése „testvéri szeretet”) laktak, az Isten szeretetének a tárgyát képezték. Nem létezik igazi testvéri szeretet anélkül, hogy előbb ne fogadtuk volna be Isten szeretetét. A hitetleneknek meg kell tudniuk, hogy az Úr Jézus szeretetből áldozta fel önmagát. Szeretete készteti Őt a bűnösök megmentésére. (János 3,16; Róma 5,8.)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).