Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Az Istennek tetsző élet gyönyörűsége

Lukács 12, 32

Lukácsnak nem volt része abban a kiváltságban, mint Máténak, Péternek vagy Jakabnak, hogy Jézussal járjon és beszéljen vele. Ő orvos volt, aki hallotta az evangéliumot, és elhatározta, hogy engedelmeskedik Istennek azáltal, hogy utána jár mindannak, amit hallott a szájhagyomány által Isten Fiáról. Ő pogány származású volt, és úgy írta le az evangéliumot, hogy azok is megértsék, akik nem zsidók.

Miért mondta Jézus: „Ne félj, te kicsiny nyáj!”?

Ezrek jöttek hozzá, hogy hallgassák, hogy táplálja őket, hogy meggyógyuljanak, de csak kevesen mennek be a mennyek országába. Ő „kicsiny nyáj”-nak nevezi ezeket.

Kedvét leli Isten bennünk és gyermekeinkben?

Azok, akik az Ő országából (királyságából) valók, bíznak benne.
Isten előtt kedves a mi hitünk. Zsidók 11, 6: „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni.” Róma 8,8: „…akik test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.” Azok, akik kívánnak Istennek tetszeni, Krisztusba vetik reménységüket és az Ő szentségének szépségébe. Azok, akik Istennek kívánnak tetszeni, először az Ő országát és annak igazságát keresik. Azok, akik Istennek kívánnak tetszeni, készek bízni Őbenne.

 

 

Azok, akik az Ő országából (királyságából) valók, dicsőítik Őt.

Dávid kijelenti a Zsoltár 69,30-31-ben: „Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Jobban tetszik ez az ÚRnak a tulkoknál, az ép szarvú és körmű bikáknál.” Más szavakkal, azok tetszenek Istennek, akik készek dicsőíteni Őt. Ők énekkel jönnek be az Atya házába. Ők készek megénekelni Isten dicsőségét. Ha mi készek vagyunk dicsérni Istent énekkel is, és többre értékeljük Őt az életnél is, ez sokkal inkább tetszik Istennek, mint minden más megszokott formaság.
Jézus dicséretet énekelt, mielőtt felment a keresztre. Azt mondja az Írás: „Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére” (Máté 26,30). A Bibliában több mint 25 utalást találunk arra nézve, hogy Isten népe énekeljen az Úrnak. Isten kedvét leli azok dicséretében, akik kívánnak neki tetszeni.

Azok, akik az Ő országából (királyságából) valók, Őt prédikálják.

Ha mi szeretnénk Istennek tetszeni, Krisztust kell prédikálnunk. Mi nem prédikálhatjuk az evangéliumot úgy, hogy csak azt mondjuk az embereknek, amit szeretnének hallani. (1Kor 1,21; Gal.1,10)

A mi vágyunk az legyen, hogy elmondjuk Krisztussal: „…mindig azt teszem, ami neki kedves” (Jn 8,29, Róma 15,3). Milyen nagy ajándék, hogy annyira értékesek vagyunk számára, hogy minket Isten országának polgáraivá tett.
„Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben” (1Kor 4, 20).
1. Az Ő gondoskodásának az ereje: Isten megadja mindennapi kenyerünket,  (Máté 6,11), élő vizet (Jn 4,14), vigaszt és nyugalmat (Máté 11,28).
2. Az Ő oltalmának az ereje: parancsolt angyalainak, hogy vigyázzanak ránk (Zsolt 91,11).
3. Az Ő ígéreteinek ereje: Isten nekünk adja Igéjét (Zsolt 107,20).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).