Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Családként Isten szolgálatában

Egyre több az olyan család, ahol a gyermekek nem szolgálják az Urat. Isten olyan családokat akar, akik Őt szolgálják.

Isten által adott szabályok
  • Apáknak (Ef 5,23; 1Tim 3, 4-5)
Az apának kell vezetnie a családot:
Isten Igéjének a tanítása által (iránymutatás),
imádkozva a családdal,
példás életével,
szeretve a feleségét és a gyermekeit,
együttérezve és határozottan.
  • Anyáknak (Péld 31,25-28; Tit 2,3-5)


Az anyáknak az otthoni feladatkörüket kell betölteniük:

gondoskodva a férj és a gyermekek fizikai és szellemi szükségleteiről,
különleges fontosságot tulajdonítva az otthon számára. (légkör),
odaszánva magát a segítő szerep betöltésére.

  • Gyermekeknek  (Péld 1,8; Ef 6,1-2; Péld 23, 24-25)


 A gyermekeknek tisztelniük kell szüleiket, és engedelmeskedniük kell nekik az Úrban.

Isten jellemzése Jóbról (Jób 1,1-5)
Jób istenfélő volt, kerülte a rosszat (1.v.) és imádta Istent (5.v.). Mint jó apa, példás életet élt Isten és a gyermekei előtt. Ő gondoskodott mind a fizikai, mind a szellemi szükségeikről. Imádkozott értük, hogy Isten bocsássa meg bűneiket, és hogy helyesen járjanak el.

Ábrahám, egy kimagasló személyiség, mint istenfélő apa (1Móz 18,19)
Ábrahám tökéletesen hitte, hogy Isten Szava igazság, bölcsesség és áldás a maga és gyermekei számára. Ezért megparancsolta gyermekeinek, hogy az Úr útján járjanak, ahogyan ő is Isten előtt járt. Mint apa, gyermekeit engedelmességre nevelte.

Isten akarata, hogy a családok Őt szolgálják.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).