Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Eljövök hamar! Az Úr Jézus.

Jelenések 3,11-12

1. Eljövök hamar!

1.1 Az Úr Jézus „eljövetele” Efezusba, Pergamonba és Szárdiszba ítéletet jelentett, de Filadelfiába azt, hogy véget vet a szenvedések idejének.

1.2 Az „Eljövök hamar” figyelmeztetés az elnyomóknak, és bátorítás az elnyomottaknak.

1.3 A keresztyéneknek mindig készen kell lenniük az Úr Jézus eljövetelére (Jel 3,3). Mivel tudják, hogy az Úr Jézus váratlanul jön majd el, a várakozás hűséges kitartásra serkenti őket a szolgálatban.
 
2. A templom

A megtartás ideje, amiről a Jelenések 3,10-ben olvasunk, az az idő, amikor az Úr Jézus visszatér az Ő Gyülekezetéért. A Templom vagy az Ezeréves Birodalommal vagy az Új Jeruzsálemmel függ össze. Az őszinte hívők helyet kapnak Isten színe előtt a szolgálatra és a tiszteletre.
3. A nevek

A nevekre való háromszoros utalás garantálja az örök biztonságot az Úr Jézusban.

  • Az én Istenemnek neve a tulajdonjogra utal.
  • A város neve mennyei állampolgárságra utal.
  • Az „én új nevem” azt jelzi, hogy örököstársak vagyunk az Úr Jézussal.

4. A koszorú

4.1. Korona a győztesnek
A felajánlott korona az a babérkoszorú, amellyel az atlétikai versenyek győzteseit jutalmazták. Ez az ígéret jól illik ahhoz a városhoz (Filadelfia), amelyet sportrendezvényeiről ismertek. A korona ugyanakkor a hűség jutalmának közkedvelt jelképe az Újszövetségben. Pál apostol röviddel halála előtt így ír Timóteusnak: 2Tim 4,7–8

4.2 A korona elveszítése
Helytelen magatartás miatt el lehet veszíteni egy már korábban megszerzett koronát (2 János 8). A korona királyi tekintélyt jelent az Úr Jézus győztes örököstársainak. A Krisztus ítélő széke alkalom a megjutalmazásra vagy pedig a megbánásra (2Kor 5, 10).

A győztesek ezt az ígéretet kapják: „oszlopok lesznek az Isten templomában”. Az oszlop egy épület legszilárdabb és legtartósabb része. Az oszloppá válni a templomban kifejezés előkelő szolgálati helyre utal Krisztus Királyságában (Ézs 22,23; Lk 19,16-19).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).