Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

IMÁDSÁG A HÁDESZBŐL

Lukács 16,19-31; Júdás 22-23; 1Korinthus 16,15

1. Mi a misszió?

Misszió az, amikor teljes odaszánással szolgálunk azzal a céllal, hogy mások meghallhassák az evangéliumot!

Vágyom engedelmeskedni Istennek. Minden tőlem telhetőt meg kívánok tenni azért, hogy mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerülök, megmentsek a kárhozattól.
Mi az én küldetésem/misszióm?
Elküldött-e Isten? Teljesen elfogadtam-e azt a feladatot, amelyet Isten rám bízott?
Miért fontos, hogy a keresztyének aktívan munkálkodjanak a misszióban?

2. Két fontos kérdés

Az 1Mózes 4,9-ben egy férfi feltette a kérdést:
„Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?”
A férfit Káinnak hívták, és ezzel a kérdéssel próbálta kimagyarázni magát.

A második nagy kérdés így hangzik: „De ki a felebarátom?” (Lk 10,29)
 A törvénytudó nem tudta, ki az ő felebarátja.
Ezt a két kérdést minden keresztyénnek fel kell tennie magának. Sőt, meg is kell válaszolnia!
3. Bepillantás a pokolba – (avagy „Mit tudunk a Hadeszről?”) – Lukács 16,19-31

A HADESZ olyan emberekkel van tele, akik vágyva vágynak misszionáriusokra. A HÁDESZ azoknak az embereknek a gyűjtőhelye, akik visszautasították Istent, és akikre egy Isten nélküli örök élet vár. Tudják, hogy van lelki élet, de mindig Isten nélkül.
Sok keresztyén olvassa a Bibliát és imádságban ki is mondja: „Itt vagyok én, küldj el engem!”, mégsem tesz semmit a misszióért és megelégszik egy felszínes élettel. Nem aggasztja őket azoknak a sorsa, akik a pokolba tartanak.

Vajon a macedón férfi hívása az Apostolok cselekedeteiben nem vonatkozik a XXI. századi keresztyénekre?

4. Egy kis statisztika

A statisztikák azt mutatják, hogy a hívőknek csak 3%-a vesz részt a misszióban. A keresztyének többet költenek kutya- és macskaeledelre kis kedvenceik számára, mint a misszióra.

Nem csodálkozhatunk tehát, ha egyre több embert nem érdekel Isten szeretete.

Sok gyülekezetbe járó ember nem képes bizonyságot tenni az Úr Jézusról.

A Biblia a világ legolvasottabb könyve, de a legtöbb keresztyén hetente három fejezetnél nem olvas többet belőle.

5. Látás

Vannak hívők, akik úgy örülnek, hogy a mennybe mennek, hogy megfeledkeznek azokról, akik a kárhozat felé vezető úton járnak. A keresztyéneknek arra van szükségük, hogy együtt tudjanak imádkozni embertársaikkal, és otthonukat, bankszámlájukat és egész életüket odaszánják az elveszettek megtérésére.

Ha magam nem tudok menni, küldenem kell valakit.

Imádságra van a legnagyobb szükség. Az imádságra való készség mindig éljen bennünk!

A misszió a legfontosabb feladat az életünkben? Vagy jobban szeretünk gyülekezetünk falai közé bújni?

6. A világ helyzete

Ha minden, ma élő embert 100-nak veszünk:
66 közülük sohasem hallott az Úr Jézusról,
70 közülük színes bőrű,
57 ázsiai,
21 európai,
70 nem tud olvasni,
50 éhesen fekszik le este,
1 dicsekedhet egyetemi tanulmányokkal,
6 kezében van a világ gazdagságának 50%-a,
3 nagyon közel van a kárhozathoz, talán ma is, de
40 gyerek nyitott az evangélium előtt.
Ezeknek a statisztikai adatoknak semmi értelmük, ha nem hallgatunk a Szentlélekre! A Szentlélek rajtunk keresztül akarja végezni a munkáját!

7. Isten terve a keresztyénekkel


Imádkozzunk többet, és foglalkozzunk a misszióval!
Fel kell tennünk néhány kérdést:
Milyen lenne a gyülekezetem, ha minden tagja olyan aktív lenne, mint én?
Milyen lenne a gyülekezetem, ha minden tagja annyit adna, mint én?
Milyen lenne a gyülekezetem, ha minden tagja annyit imádkozna, mint én?
Nem tudnék többet tenni?
Nem tudnék többet adni?
Nem tudnék többet imádkozni?
Gondoljuk meg, milyen lesz, amikor belépünk a mennybe, és mindazokkal találkozunk, akiknek bizonyságot tettünk az Úrról, és megmutattuk nekik az egyetlen, a Megváltóhoz vezető utat!
Ha mi nem, akkor ki?
Ha itt nem, akkor hol?
Ha most nem, akkor mikor?

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).