Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Káoszt teremtünk, ha nem Isten az első

Jeremiás 2,1-37

A különböző történetek Jeremiás próféta könyvében játszódnak le.

Az első történetben egy Jeremiás nevű fiatalemberről olvasunk. Jeremiás Isten választott eszköze volt, akire egy nagyon nehéz feladatot bízott.
A második történetben Isten választott népéről, Izraelről olvasunk. Isten megelégelte a több éven át tartó istentelen vezetők alatti bálványimádást. Azt a feladatot bízta Jeremiásra, hogy közölje a rossz hírt: a babiloniak le fogják igázni őket.

A harmadik történetben magáról Istenről olvasunk, mint megtört szívű Atyáról, aki szemléli gyermekeinek a visszaesését a lázadás állapotába, amint hátat fordítanak Neki.
Ha nem Isten az első az életünkben, ennek az lesz a következménye, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, káoszt teremtünk.

Ez történt Isten választott népével, Izraellel. Ők összekeveredtek más nemzetekkel és azok hamis isteneivel. Összeházasodtak olyan népekkel, akik a zsidó hit közösségén kívül valók voltak. Amiről kezdetben azt gondolták, hogy irányíthatják, az vette át az irányítást.
Az első figyelmeztetés - Amikor Isten akaratával ellentétes dolgokat követsz, csúszós talajra kerülsz, ami  veszedelembe visz.

Jeremiás erőteljesen vázolja Izrael krízisét:
„De minden magas dombra és minden bujazöld fa alá lefekszel, mint egy parázna” (Jeremiás 2, 20b).

Izrael számára a fű zöldebbnek tűnt a másik oldalon. Korábban ők is a másik oldalon voltak, bálványokat imádtak és hamis istent, Baalt. Gyermekeiket elégették áldozatként a Molok, a hamis isten oltárán. A  28. versben azt olvassuk, hogy annyi istenük van, mint amennyi városuk. Erkölcstelenek voltak a szexuális és az üzleti életben is. Akkor Isten azt mondta: „Elég!” Kezdetben ártatlannak tűnhet egy bűn, mint egy kis csörgőkígyó. De hamarosan marni fog. Hamarosan hatalmába kerít, és azt veszed észre, hogy bajba kerültél. Amikor Isten akaratával ellentétes dolgokat követsz, csúszós talajra kerülsz, ami a veszedelembe visz.

A második figyelmeztetés  - Istentelen vezetők követésének istentelen élet lesz a következménye.
 
Pontosan ez az, amit Izrael tett. Ők eltűrtek istentelen vezetőket olyan pozíciókban, amelyek istenfélelmet igényelnek. „A papok nem kérdezték: Hol van az ÚR? A törvény magyarázói nem ismertek engem, a vezetők hűtlenül elhagytak engem, a próféták Baal nevében prófétáltak, és haszontalanságok után jártak” (Jeremiás 2,8).

Izrael egy olyan nemzet volt, amelyben a vallási vezetők nem keresték Istent. A bírák nem ismerték Istent sem pedig az Ő erkölcsi alapelveit. A királyok fellázadtak Isten ellen, és saját királyságukat építették ahelyett, hogy Isten királyságát építették volna. A papok Isten Igéje helyett a Baal tanítását hirdették. Ha istentelen vezetőket követünk, hamarosan lesüllyedünk az ő életstílusukra.

A harmadik figyelmeztetés – Ha önmagunkat Isten elé helyezzük, ezzel magunkat bukásra ítéljük.

Izrael azt gondolta, hogy a saját útjaik jobbak, mint Isten útjai:

„Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a folyóvíz forrását, elhagytak, hogy víztartókat vájjanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet”
(Jeremiás 2,13).

Izraelnek lehetett volna friss, hideg forrásvize, vagy választhatta a repedezett falú víztartók állott vizét. Izrael a saját maga választotta úton, a saját elképzelését követte.
Ha önmagunkat Isten elé helyezzük, ezzel magunkat bukásra ítéljük.

A negyedik figyelmeztetés – A megtérés mellőzése megkeményedéshez vezet.

Izrael elutasította, hogy rossz úton van, és szüksége van a megtérésre. Ennek következményeként megkeményedett a szívük, és tovább folytatták engedetlen életmódjukat. Végül Isten eltörli a nemzetet, mivel nem akartak hozzá térni.

„Hátukat fordították felém, és nem arcukat” (Jeremiás 2,27b).

Mi volt gonoszságuk következménye? A 37. rész elmondja, hogy Isten megengedte, hogy a babiloni vezetők eljöjjenek Jeruzsálem ellen harcolni. Ők bevették a várost és elfoglalták. Engedetlensége miatt Júda királya fogságba került. Kényszerítették, hogy végignézze fiai kivégzését, majd szemét kiszúrták, és élete végéig egy börtönben láncon tartották. Jeruzsálemet felégették, a termést elpusztították, és egész családokat tettek tönkre. A nép nagy részét foglyul vitték Babilonba, rabszolgasorsra juttatva.

Az ötödik figyelmeztetés – A bűnnek következménye van.

Lehet nem azonnal, de a bűnnek következménye van.

„Tudd meg, és lásd meg: milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az URat"
(Jeremiás  2,19b).

Lehet, hogy kísértésbe esünk, és azt gondoljuk, hogy mivel közülünk senki sem tökéletes, és bizonyos mértékben mindannyian szenvedünk ebben az erkölcsi betegségben, amit a Biblia bűnnek nevez, és mert Isten egy szerető Isten, ez nem nagyon számít. Ő elnézi a mi kis hibáinkat. De a helyzet sajnos sokkal komolyabb ennél. Noha Isten szenvedélyesen szeret minket, az Ő szentsége és igazsága nem egyezik meg a gonoszsággal. Amint Habakuk és Ézsaiás próféta kijelenti: „hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek” (Ézsaiás 59,2).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).