Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Megváltva, hogy szolgálj!

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya” (Jn12,26).

A szolgák követik Urukat: Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen …


Az Úr Jézus világosan kijelenti, hogy a szolgák követik urukat! Soha nem a szolga mondja meg urának, hogy mit tegyen. Krisztus követése azt jelenti, hogy a Szent Szellem vezet, döntéseinkben az Ő bölcsességére hagyatkozunk, neki élünk, és azt teszzük, ami az Ő akaratával megegyezik.

Szolga: az Újszövetségben általában a görög doulos (rabszolga) szóval van jelölve. Máskor a diakonos (diakónus, szolga) szóval. Ez helyes, mivel a doulos és a diakonos  szinonimák. Mindkét szó jelentése, az az ember, aki nem saját maga rendelkezik önmagával, hanem a gazdája, aki megvásárolta a maga számára. Mi meg vagyunk vásárolva, hogy az Urunknak szolgáljunk.

Milyen munkát bízott az Úr Jézus a szolgáira? Azzal szolgálják Őt, ha felebarátaikat szolgálják, és készek segíteni, függetlenül attól, hogy mibe kerül és mennyire megalázó a szolgálat.

A szolga ott van, ahol Jézus munkálkodik: és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.

„Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom” (János 5,17).  „Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk” (Ef 2,10).
Isten munkálkodik a mi világunkban! Mi is részt vállalhatunk, és vállaljunk is az Ő munkájában. A szolgálat nem csak a lelkipásztorok feladata, vagy azoké, aki teológiai szemináriumot végeztek. Ha csak erre a csoportra várunk, akkor nagyon keveset fogunk elvégezni.

A szolgákat megbecsüli Isten: ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.

Isten megbecsül minket, ha mi örömmel, készségesen és lelkesen szolgáljuk Őt. Nincs olyan földi dicsőség, ami ezzel felérne. A szolgákat megbecsüli az Atya.
Paganini, a híres hegedűművész, Genova városának hagyatékozta az ő csodálatos hegedűjét, azzal a feltétellel, hogy soha ne használják. Egy ilyen hangszer használat közben alig rongálódik, de ha félre teszik, tönkremegy. Paganini híres hegedűje ma szúette és használhatatlan, csak egy ereklye. Ha egy keresztyén nem vállal szolgálatot, hamar elveszíti az amúgy hasznos képességeit is.   

A szolgák követik Urukat! A szolgák ott vannak, ahol Jézus munkálkodik! A szolgákat megbecsüli az Atya.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).