Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Miért van szükség a gyermekmisszióra?

Pál Apostol a Római levél 1,16-ban  kijelenti, hogy az evangélium: „Isten ereje, minden hívő üdvösségére.” Az Úr Jézus utolsó parancsa: „Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16,15)

1. Az első és legfontosabb ok a gyermekmisszióra, az Úr Jézus parancsa. A keresztyének nem mellőzhetik és nem kerülhetik ki ezt a parancsot. Az Úr Jézus azt akarja, hogy a gyerekek hozzá jöjjenek (Márk 10,14; Máté 18,14). Az Ige szerinti evangelizálás azt jelenti, hogy evangelizálunk minden embert, beleértve a gyermekeket is.

2. A gyermekeknek is van lelki szükségletük. Az Úr Jézus nélkül lelkileg halottak. Számukra is probléma a bűn, és szükségük van arra, hogy higgyenek az Úr Jézusban.

3. A gyermekek képesek válaszolni az evangéliumra, egyszerű, gyermeki hittel. Pat Verbal, gyermekmunkás, író és az „International Network of Children's Ministry munkatársa kijelenti, hogy a mai keresztyéneknek 75-85%-a 15 éves koruk előtt hozták meg hitbeli döntésüket.
4. A gyermekek nagyon nyitottak az evangélium számára. A „Barna Research” szerint az Úr Jézus elfogadásának a valószínűsége sokkal nagyobb a gyermekek közt, mint a serdülő vagy felnőtt korban. Az 5-13 éves gyermekeknél az Úr Jézus elfogadásának a valószínűsége 32%. Lecsökken 4%-ra a 14-18 éves korban, és csak 6%-ra emelkedik életük hátralévő idejében.

5. A gyerekek előtt hosszabb jövő áll. A gyermekmisszió befektetés a jövőbe. Jelenleg a világ lakossága több mint 6 milliárd. Ennek legalább egyharmada gyermek és ők a gyülekezetek és a nemzet jövője. Egy gyermek megmentése egy élet megmentését jelenti.

6. A gyerekek gyakran Isten eszközei mások megmentésében. Családok, beleértve szülőket és nagyszülőket, megtérhetnek egy megtért gyermek egyszerű bizonyságtételére. Barátaikat is megnyerhetik Krisztusnak. Így a gyermekek nagy áldására szolgálhatnak a helyi gyülekezeteknek.

7. A gyermekeknek fontos szerepe volt a keresztyén történelemben. Luther Márton mondta: „Ha azt akarjuk, hogy Isten Királysága eljöjjön hatalommal, akkor a gyermekekkel kell kezdeni, és tanítanunk kell őket már a bölcsőtől elkezdve.” Charles Spurgeon írta: „A gyermekeknek szükségük van az evangéliumra, a teljes evangéliumra, a hamisítatlan evangéliumra, meg kell, hogy ismerjék, és ha ők Isten Szentlelke által vannak tanítva, éppen annyira képesek befogadni, mint az érett korban lévő emberek.”  Dean Stone az INCM korábbi elnöke mondta: „ A gyermekmisszió a gyülekezet legfontosabb szolgálata, … a minőségi szolgálat a helyi gyülekezetben csecsemőkorban kezdődik, és onnan folytatódik tovább.”
 
8. A gyermekeknek a Szentlélek által megajándékozott emberekre van szükségük. Az ilyen emberek tudják tanítani és evangelizálni őket. Olyanok, akiket Isten hívott el, hogy vállalják a gyermekmissziót. (Róma 1,16)

9. Azáltal, hogy részt veszünk a gyermekmisszióban, Istent dicsőítjük. A legnagyobb vágya minden keresztyénnek, nem csak a szülőknek vagy tanítóknak, hogy Istent dicsőítse. Amikor gyermekek megtérnek és növekednek az Úrban, ezzel dicsőséget szereznek Istennek. Ezt a gyümölcsöt várja el Isten tőlünk! A gyermekmisszióra (gyermekek közötti misszióra) szükség van, hogy Istent dicsőítse!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).