Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Mit jelent nekem Isten Igéje?

Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. (2Tim 1,13).
 
1. Az egészséges beszéd példája
A „példája” szó az 1Tim1,13 - ban  egy „építésztervet” jelent. Az első gyülekezet kezdete óta volt egy meghatározott hitelvi vázlat. Volt egy minta, ami által megvizsgálták a tanításokat. Timóteust figyelmeztette Pál, hogy ne változtasson ennek a vázlatnak a tartalmán. Mert ha ezt megtette volna, nem lett volna lehetősége megvizsgálni azokat a tanítókat, akikkel együtt munkálkodott. Nekünk a 21. században szorosan kell ragaszkodnunk ahhoz, amit Pál apostol az első században tanított. A korai gyülekezetekben elterjedt egy „antinomista” filozófia. Azt mondták: „Nem vagyunk a törvény alatt.” Ez a felfogás ma sem halott. Ma is vannak, akik azt mondják, hogy kegyelem alatt vagyunk, nem a törvény alatt. Azt tartják, hogy az Újszövetség egy „szerelmes levélgyűjtemény”, nem pedig egy törvényes irat. Sokan elutasítják azt, amit „minta teológiának” neveznek. De az „egészséges beszéd példája” kifejezés nem egy törvényre utal (lásd 1Kor 9,21; Gal 6,2), amely szerint nekünk élnünk kell?
2. Ragaszkodj!
Századokon át Isten munkáját olyan emberek végezték, akik erősen álltak a próbák idején. Nagy volt a kísértés a megalkuvásra, de ők szilárdan álltak. Pál apostol egy volt azok közül, akik nem alkudtak meg. Élete végéhez közeledve elhatározta, hogy bátorítani fogja a Krisztusban ifjú testvérét, Timóteust. Az 1Tim 1,11-ben azt olvassuk, hogy Isten rábízta Pálra a szellemi igazságokat, amelyeket ő tovább adott Timóteusnak (1Tim 6,20). Az 1Tim 1,13 szerint Timóteus felelőssége volt, hogy ragaszkodjon, őrizze meg és adja tovább másoknak az egészséges beszéd példáját (2Tim 2,2).

3. Amit tőlem hallottál
Mi hisszük, hogy a Szent Szellem az igazság Szelleme. Ő Timóteusra bízta az igazságot. Csak egy Szent Szellem létezik, és csak egy igazság, ami tőle származik. Mi nem hiszünk két Szent Szellemben. Ezért nem hiszünk két vagy több igazságban sem. Isten elhatározta, hogy elküldi nekünk a Szent Szellemet, aki megtanít minket az igazságra. A Szent Szellem munkája nélkül a sötétségben élnénk. Nélküle képtelenek lennénk megérteni Isten Igéjét. Nekünk mindig figyelnünk kell az Ő tanítására! (János 16,13) Ő képessé tesz minket arra, hogy megőrizzük az igazságot, és hogy másokkal is megosszuk azt.

4. Hit és szeretet
Meg kell figyelnünk azt is, hogy Timóteus hitelvét „hitben és szeretetben” kellett bemutatni. Neki az igazságot kellett mondania, szeretetben, mert ez volt az isteni minta. Isten soha nem beszélt az igazságról szeretet nélkül. Az Ef 4,15- ben olvassuk: „az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben”. Könnyen abba a hibába eshetünk, hogy az igazság hirdetése helyett saját véleményünket közöljük az igazságról, és ezáltal problémát okozunk. A keresztyén élet és a megigazulás tanának rövid összefoglalása: „A hit úrrá tesz minket, a szeretet pedig szolgává.” Mindig Jézus Krisztusra kell irányítani a hitünket, sohasem az egyházra ( a szó szoros értelmében), vagy bármi más kegyelmi tényezőre.

5. Jézus Krisztusban maradni
Minden mennyei áldás forrása egyedül Krisztusban van. A hit az az eszköz, amely által a lélek a Megváltóval egyesül egy életfontosságú és megmentő közösségben. Például: „Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján” (Fil 3,9).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).