Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Nézzünk fel Jézusra!

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek” (Zsidók 12,2-3).

Ha mi nem fogunk fontossági sorrendet felállítani, akkor majd mások és a körülmények fogják ezt megtenni. Amikor ez történik, akkor az aggodalom és kétségbeesés lesz úrrá rajtunk.

1. Az Úr Jézus ismerte az Ő célját


„Jézus így felelt neki: "Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." (Lukács 19,9-10).

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében” (János 3,17-18).

A Lukács 15,1-11 azokról a dolgokról olvasunk, amelyek elvesztek
A juh természetes körülmények között veszett el.
A drahma véletlenül veszett el
A fiú szándékosan veszett el
Mielőtt fontossági sorrendet állítanánk fel, ismernünk kell a célunkat.

2. Az Úr Jézus a fontossági sorrendet az Ő céljának megfelelően állította fel.
 
Sorrendben az első:

Közösség az Atyával.
Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: "Mindenki téged keres." Ő pedig ezt mondta nekik: "Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem." (Márk 1, 35-38)

A második:

Szolgálat a saját belső körében.

Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak; akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog: (Márk 10, 32).

A harmadik:

Szolgálat az elveszettek felé.

„Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.". (Lukács 19,10).

3. Az Úr Jézus nem engedte, hogy mások befolyásolják saját tervének véghezvitelében.

„Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.
Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: "Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!"
Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: "Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint” (Máté 16,21-23).

1. Az Úr Jézus ismerte a célját!

2. Az Úr Jézus a fontossági sorrendet céljának megfelelően állította fel.

3. Az Úr Jézus nem engedte, hogy mások befolyásolják saját tervének véghezvitelében!

Nézzünk fel Jézusra!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).