Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Prédikáció vázlatok

Miért vállajuk a missziót?

Máté 28,18-20;
Márk 16,15;
János 20,21;
Róma10,13-15;
Csel 13,2-4.


Történelmi tény, hogy azok a nemzetek, amelyek nélkülözték az evangéliumot szegényebbek; gyakoribbak a bűncselekmények, a betegségek, a tönkrement otthonok, a törvénytelen gyermekek, irigység, a korrupció, és a háborúk, mint ahol szabadon engedik az evangélium hirdetését.

Nyilvántartás van arról, hogy 6 000 év alatt 14 530 háborút folytattak. Ez általában 2,6 háború évente. A Cézárnak 75 dollárba került egy ellenséges katona meggyilkolása. Napóleonnak már 3 000 dollárba. Az első világháborúban 21 000 dollárba került minden egyes ellenség elpusztítása. A II. világháborúban ez 200 000 dollárba került.

Bővebben: Miért vállajuk a missziót?

   

Miért van szükség a gyermekmisszióra?

Pál Apostol a Római levél 1,16-ban  kijelenti, hogy az evangélium: „Isten ereje, minden hívő üdvösségére.” Az Úr Jézus utolsó parancsa: „Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Márk 16,15)

1. Az első és legfontosabb ok a gyermekmisszióra, az Úr Jézus parancsa. A keresztyének nem mellőzhetik és nem kerülhetik ki ezt a parancsot. Az Úr Jézus azt akarja, hogy a gyerekek hozzá jöjjenek (Márk 10,14; Máté 18,14). Az Ige szerinti evangelizálás azt jelenti, hogy evangelizálunk minden embert, beleértve a gyermekeket is.

2. A gyermekeknek is van lelki szükségletük. Az Úr Jézus nélkül lelkileg halottak. Számukra is probléma a bűn, és szükségük van arra, hogy higgyenek az Úr Jézusban.

3. A gyermekek képesek válaszolni az evangéliumra, egyszerű, gyermeki hittel. Pat Verbal, gyermekmunkás, író és az „International Network of Children's Ministry munkatársa kijelenti, hogy a mai keresztyéneknek 75-85%-a 15 éves koruk előtt hozták meg hitbeli döntésüket.

Bővebben: Miért van szükség a gyermekmisszióra?

   

Milyen üzenetre van szüksége a ma élő gyermekeknek?

1. Hallaniuk kell Istenről

Isten az üdvösség forrása. A gyermekeknek hallaniuk kell arról, hogy ki Isten és mit cselekszik. A gyermekek soha nem fogják megérteni, hogy felelősek a bűneikért, ha előbb nincs egy tiszta képük Istenről.
Ezért tanítjuk:
  • Isten alkotott (Csel 17, 23-29): neki tartozol felelősséggel.
  • Isten beszél hozzád a Bibliában (1Kor  3-4): felelősséggel tartozol, hogy hallgass rá
  • Isten szent és igaz (Csel 17, 31): Neki el kell ítélnie téged.
  • Isten jó és szeret téged  (János 3,16): az üdvösséget lehetővé tette számodra.

Bővebben: Milyen üzenetre van szüksége a ma élő gyermekeknek?

   

Mit jelent nekem Isten Igéje?

Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. (2Tim 1,13).
 
1. Az egészséges beszéd példája
A „példája” szó az 1Tim1,13 - ban  egy „építésztervet” jelent. Az első gyülekezet kezdete óta volt egy meghatározott hitelvi vázlat. Volt egy minta, ami által megvizsgálták a tanításokat. Timóteust figyelmeztette Pál, hogy ne változtasson ennek a vázlatnak a tartalmán. Mert ha ezt megtette volna, nem lett volna lehetősége megvizsgálni azokat a tanítókat, akikkel együtt munkálkodott. Nekünk a 21. században szorosan kell ragaszkodnunk ahhoz, amit Pál apostol az első században tanított. A korai gyülekezetekben elterjedt egy „antinomista” filozófia. Azt mondták: „Nem vagyunk a törvény alatt.” Ez a felfogás ma sem halott. Ma is vannak, akik azt mondják, hogy kegyelem alatt vagyunk, nem a törvény alatt. Azt tartják, hogy az Újszövetség egy „szerelmes levélgyűjtemény”, nem pedig egy törvényes irat. Sokan elutasítják azt, amit „minta teológiának” neveznek. De az „egészséges beszéd példája” kifejezés nem egy törvényre utal (lásd 1Kor 9,21; Gal 6,2), amely szerint nekünk élnünk kell?

Bővebben: Mit jelent nekem Isten Igéje?

   

Szükségünk van Isten bátorítására a csüggedés idején

Zsidók 10,23.35  – Isten minden emberének szüksége van a bátorításra!

1. Izsáknak szüksége volt a bátorításra: „Én megáldalak az éhség országában!”

„Mert megjelent neki az ÚR, és ezt mondta: Ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok neked! Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak”(1Móz  26,2-3).


Amikor éhínség lett abban az országban, ahol Izsák lakott, Isten azt mondta, hogy ne menjen le Egyiptomba, hanem maradjon ott, ahol van. Isten megígérte Izsáknak, hogy megáldja őt abban az országban.„Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az ÚR. Így gazdagodott ez az ember, folyton-folyvást gazdagodott, míg végül is dúsgazdaggá lett” (1Móz 26,12-13).

Ugyanígy képes Isten megáldani azon a helyen, ahol küszködünk, szükséget látunk és bántanak. Lehet, hogy mi is megkísértetünk, hogy elmeneküljünk olyan helyzetekben, ahol szenvedünk és fenyegetnek
Isten megígérte, hogy bizonyítja hatalmát a mi érdekünkben, és megáld azon a helyen, ahol szükségekkel és fenyegetésekkel kell szembenéznünk.   

Bővebben: Szükségünk van Isten bátorítására a csüggedés idején

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).