Áldás volt számodra ez az oldal?Eredmények

Prédikáció vázlatok

Megváltva, hogy szolgálj!

„Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya” (Jn12,26).

A szolgák követik Urukat: Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen …


Az Úr Jézus világosan kijelenti, hogy a szolgák követik urukat! Soha nem a szolga mondja meg urának, hogy mit tegyen. Krisztus követése azt jelenti, hogy a Szent Szellem vezet, döntéseinkben az Ő bölcsességére hagyatkozunk, neki élünk, és azt teszzük, ami az Ő akaratával megegyezik.

Szolga: az Újszövetségben általában a görög doulos (rabszolga) szóval van jelölve. Máskor a diakonos (diakónus, szolga) szóval. Ez helyes, mivel a doulos és a diakonos  szinonimák. Mindkét szó jelentése, az az ember, aki nem saját maga rendelkezik önmagával, hanem a gazdája, aki megvásárolta a maga számára. Mi meg vagyunk vásárolva, hogy az Urunknak szolgáljunk.

Milyen munkát bízott az Úr Jézus a szolgáira? Azzal szolgálják Őt, ha felebarátaikat szolgálják, és készek segíteni, függetlenül attól, hogy mibe kerül és mennyire megalázó a szolgálat.

Bővebben: Megváltva, hogy szolgálj!

   

Ismerd meg a Megváltót. Ki Ő?

János 1,1-3

Ki az Úr Jézus? Ki neked az Úr Jézus?

Az Úr Jézus Úr a teremtésből eredően! (János 1,1-3; Ef 3,9; Kol 1,16; Zsid 1,1-2)

Az ismert istentagadó, Robert Ingersol, egy Henry Ward Beechernél tett látogatás alkalmával meglátott egy szép gömböt, amely a bolygórendszert és az ég csillagait mutatta be. „Ez az, amit én kerestem” – mondta, miután szemügyre vette. „Ki készítette”? „Ki készítette”? – ismételte Beecher, tettetett csodálkozással. „Miért kérdezi, tábornok, senki sem készítette, csak úgy előállt.”

Jézus nem része a teremtésnek, Ő maga a Teremtő! Ő már egészen más, mint a legtöbb karácsonyi képen. Ő a Teremtő, ezért Ő Úr! Neked is Urad Ő?

Bővebben: Ismerd meg a Megváltót. Ki Ő?

   

A posztmodern gyerekek elérése

(1 Krónikák 12, 33)

1. Miben más az a kor, amelyben gyerekeink élnek?

A posztmodern generáció vallja hogy: „Minden szempont egy szemlélet a pontról” Egy bizonyos fokig ez igaz is. Mi gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy a dolgokat csak a saját szempontunkból lássuk. A posztmodern generáció rendelkezik egy egészséges kételkedéssel a modernizmus elemző ésszerűségét és korábbi állításainak helyességét illetően.

2. Három különböző gondolkozási mód:

2.1 Isten központú
2.2 Modern
2.3 Posztmodern

Bővebben: A posztmodern gyerekek elérése

   

IMÁDSÁG A HÁDESZBŐL

Lukács 16,19-31; Júdás 22-23; 1Korinthus 16,15

1. Mi a misszió?

Misszió az, amikor teljes odaszánással szolgálunk azzal a céllal, hogy mások meghallhassák az evangéliumot!

Vágyom engedelmeskedni Istennek. Minden tőlem telhetőt meg kívánok tenni azért, hogy mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerülök, megmentsek a kárhozattól.
Mi az én küldetésem/misszióm?
Elküldött-e Isten? Teljesen elfogadtam-e azt a feladatot, amelyet Isten rám bízott?
Miért fontos, hogy a keresztyének aktívan munkálkodjanak a misszióban?

2. Két fontos kérdés

Az 1Mózes 4,9-ben egy férfi feltette a kérdést:
„Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?”
A férfit Káinnak hívták, és ezzel a kérdéssel próbálta kimagyarázni magát.

A második nagy kérdés így hangzik: „De ki a felebarátom?” (Lk 10,29)
 A törvénytudó nem tudta, ki az ő felebarátja.
Ezt a két kérdést minden keresztyénnek fel kell tennie magának. Sőt, meg is kell válaszolnia!

Bővebben: IMÁDSÁG A HÁDESZBŐL

   

Nézzünk fel Jézusra!

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek” (Zsidók 12,2-3).

Ha mi nem fogunk fontossági sorrendet felállítani, akkor majd mások és a körülmények fogják ezt megtenni. Amikor ez történik, akkor az aggodalom és kétségbeesés lesz úrrá rajtunk.

1. Az Úr Jézus ismerte az Ő célját


„Jézus így felelt neki: "Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." (Lukács 19,9-10).

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében” (János 3,17-18).

A Lukács 15,1-11 azokról a dolgokról olvasunk, amelyek elvesztek
A juh természetes körülmények között veszett el.
A drahma véletlenül veszett el
A fiú szándékosan veszett el
Mielőtt fontossági sorrendet állítanánk fel, ismernünk kell a célunkat.

Bővebben: Nézzünk fel Jézusra!

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).