Արդյո՞ք այս կայքը ձեզ համար օրհնություն է:Արդյունք

Բրուտի տունը

Երեմիա 18:1-11

Հատվածի պատմական նշանակությունը

Երեմիան նշմարեց, որ բրուտը ուներ որոշակի ծրագիր: Բրուտը օգտագործեց իրեն պարզած ձեռքերը և տարբեր գործիքներ ձևակերպելու ամանը: Ամանը պետք է ծառայեր այն նպատակին, որը բրուտը ուներ իր մտքում:
 • Բրուտը ընտրեց կավը, այլ ոչ թե կավը բրուտին:
 • Բրուտը ընտրեց այն կավը, որի կարիքը ուներ:
 • Բրուտը օգտագործեց ճնշումը կավը ձևի բերելու համար:

Մեծ Բրուտը ունի ծրագիր յուրաքանչյուրիս համար (Երեմիա 1:18, 2:11):
 • Երեմիան տեսավ Աստծուն` որպես բրուտ և Իսրայելը` որպես Նրան կավ:
 • Աստված ծրագիր ուներ Իսրայելի համար:
 • Աստված հատուկ ձև տվեց Իսրայելին` ուղարկելով շատ օրհնություններ:
 • Աստված հատուկ ձև տվեց Իսրայելին` հետաձգելով Իր դատաստանը:

 

Հատվածի հոգևոր նշանակությունը

1. Բրուտը գտավ կավը:

 • Սաղմոս 40:2-3:
 • Մենք կեղտոտ կավ էինք ուրիշների համար, բայց Աստված տեսավ մեզ` որպես աման:
 • Ոչ թե մենք ընտրեցինք Աստծուն, ապա Աստված ընտրեց մեզ:
 • Ա Կորնթացիներին 6:9-11:

2. Բրուտը խառնեց կավը ջրի հետ, որպեսզի աներ որոշակի կամ նախնական ձևը:

 • Եփեսացիներին 5:26,
 • Գաղատացիներին 4:19,
 • Փիլիպպեցիներին 3:10,
 • Հռոմայեցիներին 8:29,12:2:

3. Բրուտը օգտագործեց իր ոտքերը բոլոր փոքրիկ բացվածքները վերացնելու համար, որոնք հետագայում կարող էին ամանի կոտրման պատճառ հանդիսանալ:

 • Եփեսացիներին 1:20-22,
 • «Ճեղքված» քրիստոնյաներ:

4. Բրուտը տեղավորեց կավը անիվի վրա վերջնական ձևավորման համար:

 • Դառնալ անիվի շուրջ:
 • Մնալ անիվի վրա այնքան, որքան պետք է:
 • Բրուտը տակավին օգտագործում է իր մատները` որոշ «օտար» մասնիկներ հեռացնելու համար: (Ա Պետրոս 5:6):

5. Բրուտը չորացրեց ամանը արևի տակ:

 • Այս գործը շատ հարկավոր էր, բայց վերջնական և գոհացուցիչ չէր: Եթե բրուտը կանգներ, ապա ամանը չէր կարող օգտագործվել ընդարձակ կերպով: Բրուտի ծրագիրը ավելին էր և խորը:

6. Բրուտը պետք էր տեղավորեր ամանը հնոցի մեջ:

 • ա. Կրակը վերացնում էր բոլոր կղկղանքը:
 • բ. Այս գործընթացից հետո ամանը ավելի կայուն էր:
 • գ. Ա Պետրոս 4:12-14:

7. Բրուտը զարդարեց իր ամանը:

 • Ամանը պետք է լիներ ոչ թե միայն լավ, այլ նաև գեղեցիկ (Հռոմայեցիներին 12:2):

Դոկտ. Չեսլով Բասսարա ( Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար , www.proword.eu)

Ջեյմս Սպրջընը գրեց.
«Աշխատանքը քո ընտրությամբ է, ծառայությունը Քրիստոսի կանչն է: Աշխատանքում քեզանից ակնկալվում է ստանալ, ծառայության մեջ ակնկալվում է տալ: Աշխատանքում որևէ բան ստանալու համար դու մի բան ես տալիս, ծառայության մեջ դու վերադարձնում ես այն, ինչ արդեն քեզ տրվել է: Աշխատանքը կախված է քո կարողություններից, ծառայությունը կախված է Աստծուց քո հասանելիությունից: Լավ կատարված աշխատանքը քեզ գովասանք է բերում, լավ կատարված ծառայությունը Քրիստոսին պատիվ է բերում»
 

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).