Осы сайт сіз үшін бата болып табылады ма?Results

Мен жуырда келемін! Тәңіріміз Иса

Аян 3:11, 12

1.  «Мен жуырда келемін!»

1.1     Тәңіріміз Исаның Ефеске, Ізмірге, Перғамға және Сардқа келуі соттау үшін болатын, ал Оның Філаделфиге келуі барлық азаптардан толық құтқару үшін еді. 

1.2     «Мен жуырда келемін» - бұл қинайтындарға ескерту және қиналғандарға жігер болды. 

1.3     Мәсіхші әрқашанда Иса Мәсіхтің келуіне дайын болуы керек (Аян 3:3).  Тәңіріміз Исаның кенеттен күтудегі оралуы, қызметте адал болып қалуға күш салуды білдіреді. 

2. Ғибадатхана

Босатылу уақыты, Аян 3:10 ескертілгендей, мұнда Тәңіріміз Исаның Өзінің қауымына келуімен салыстырылады.  Ғибадатхананың мағынасы мың жылдық патшалық немесе Жаңа Иерусалимді білдіруі мүмкін.  Шынайы сенушіге қызмет орны берілетін болады және Құдайдан құрмет көрсетіледі.

3. Аттары
Жаратқан Иенің атын үш рет қайталау, Тәңіріміз Исада мәңгі қаупсіздікте болудың кепілдігі. 

-    Менің Құдайымның аты иелігіне жататындығым туралы айтады. 
-    Қаланың аты көктің азаматы болуды көрсетеді.
-    Менің жаңа атым Тәңіріміз Исамен мұрагер болуды көрсетеді.


4. Тәжі

4.1     Жеңімпазға тәжі
Ұсынылған «тәжі» лавр тәжісі болды, ол атлетика жарысында жеңімпаздарға берілетін. Бұл уәде өзінің спорттық жарыстарымен атақты қалаларға сай келді, сонымен бірге Жаңа Өсиетте көп кездесетін шарт, адал қызмет үшін алатын жүлде туралы айтылады. 
2Тім. 4:7, 8.

4.2     Тәжіні жоғалту
Дұрыс емес тәртіптеріміз үшін бұрынғы алған тәжіні жоғалтуымыз да мүмкін (2 Жохан 8).  Тәжі патшаның билігінің белгісі, ол Иса Тәңірдің жеңімпаз мұрагерлеріне беріледі. Мәсіхтің төрелік тағы жүлде алатын немесе қайғылы орын (2Қорынт. 5:10). 


5.  Бағаналар

Жеңімпаздарға Құдайдың Ғибадатханасының «бағаналары» болатындығы айтылған.  Бағаналар – бұл ең мықты және ғимараттың қозғалмайтын бөлігі.  Ғибадатхана бағанасы болудың мағынасы, Мәсіхтің Патшалығындағы ең таңдаулы қызмет орны.  (Ишая 22, 23; Лұқа 19:16-19).

Джеймс Г. Сперджен жазған:

Жұмыс – бұл сіздің жеке таңдауыңыз;  қызмет Мәсіхтің шақыруының нәтижесі.  Жұмыста сіз аласыз, ал қызметте сіз бересіз.  Жұмыста сіз оның орнына бірнәрсе алуға бересіз, ал қызметте сізге берілгенді бересіз.  Жұмыс сіздің қабілетіңізге байланысты, ал қызмет сіздің Құдайға қызмет етуге дайындығыңызға байланысты.  Жақсы атқарылған жұмыс сізге мақтау әкеледі, ал жақсы орындалған қызмет Мәсіхке құрмет әкеледі. 

Бұл қызмет біздің Тәңіріміз және Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің даңқы үшін атқарылады!

Сіз біздің қызмет үшін  Көктегі Әкеге сиынатын болсаңыз және осылардың мазмұнын өзгертпеймін деген шартты орындасаңыз,осы беттегі материалдарды көшіруге және пайдалануға болады.            
Біз сізге осы материалды қайдан алғаныңызды өзіңіздің тыңдаушыларыңызға және оқитын адамдарыңызға хабарлауыңызды ұсынамыз: www.proword.eu- интернетте «Құдай Сөзін жариялау!» қызмет беттерінде (Балаларға Ізгі Хабар тарқату Қоғамының Киелі Кітапты оқыту бойынша Халықаралық Қызметі).