Осы сайт сіз үшін бата болып табылады ма?Results

Не үшін бізге миссиялармен айналысуға болады?

Матай 28:18-20  
Марқа 16:15
Жохан 20:21
Рим. 10:13-15
Ел. Іст. 13:2-4


Ізгі хабар тарқатылмайтын елдерде кедейшілік, қылмыс, ауру, отбасының бұзылуы, некесіз балалардың туылуы, көз тоймаушылық, жемқорлық және соғыс Ізгі хабар еркін таратылатын елдерден гөрі анағұрлым көп екені тарихи дәлел болып табылады.

6 000 жылдың ішінде 14 530 соғыс болғанын жазбалар куәлік етеді.  Жылына орташа 2.6 соғыс.  Бір жаудың жауынгерінің өлімі Патшаға $75 шығын әкеледі.  Наполеонға бұл $3000 болды.  Бірінші дүние жүзілік соғыста біз жаудың өлген әрбіреуіне $21000  жұмсадық.  Екінші дүние жүзілік соғыста – $200 000.

Елестетіп көріңізші, осы ақшалардың бәрі миссияларға салынғанда ғой!

Не үшін миссиялар керек:


1. Біз Тәңіріміз Иса Мәсіхтің ұлы тапсырмасын орындауға.  (Матай 28:19, 20). 

А.  Біз өздеріміздің үй-жайларымызға көбірек тынымсыздана бастадық.
Б.  Бізді үлкен цифрлар өзіне қарата бастады.
В.  Біз қандай дәрежеде тұрмыз.  (Бізде қанша профессионал бар?)

2. Тәңіріміз Иса Мәсіхтің жанашырлығын бөлісуге (Матай 9:36-38; 18:10-14). 

А. Бізге көктен шақырған дауысты есту керек.  (Корнелдің үйіне бар!)
Б.  Біз жер астынан шыққан дауысты да естуіміз керек.  (Менің бауырларыма біреуді жібере гөр!) 
В. Біз даладан шақырған дауысты естуіміз керек.  (Бізге  Македонияға келіңдер!) 

3. Адамдарды Иса Тәңірге әкеліп, Құдайды мадақтауға (Жохан 3:16; Ел. Іс. 1:8; Рим. 10:13-15). 

А. Балаларды үмітсіздіктен және көңілі толмаушылықтан құтқару.
Б. Түрмеде отырғандарды құтқару.
В. Жергілікті халықтарға барып, оларды құтқару.
Г. Миссиялар арқылы бүкіл әлемдегі адамдардың жандарын құтқару. 

4. Тәңіріміз Иса Мәсіхтің денесін құруға (Ефес. 4:12-16). 

А. Жергілікті қауым – бұл миссионерлер шығатын жер.
Б. Жергілікті қауым – бұл миссионерлер дұғасының киелі орны.
В. Жергілікті қауым – бұл миссиялардың мұқтаждықтарын қамтамасыз ету. Др. Чеcлав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.proword.eu)

Джеймс Г. Сперджен жазған:

Жұмыс – бұл сіздің жеке таңдауыңыз;  қызмет Мәсіхтің шақыруының нәтижесі.  Жұмыста сіз аласыз, ал қызметте сіз бересіз.  Жұмыста сіз оның орнына бірнәрсе алуға бересіз, ал қызметте сізге берілгенді бересіз.  Жұмыс сіздің қабілетіңізге байланысты, ал қызмет сіздің Құдайға қызмет етуге дайындығыңызға байланысты.  Жақсы атқарылған жұмыс сізге мақтау әкеледі, ал жақсы орындалған қызмет Мәсіхке құрмет әкеледі. 

Бұл қызмет біздің Тәңіріміз және Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің даңқы үшін атқарылады!

Сіз біздің қызмет үшін  Көктегі Әкеге сиынатын болсаңыз және осылардың мазмұнын өзгертпеймін деген шартты орындасаңыз,осы беттегі материалдарды көшіруге және пайдалануға болады.            
Біз сізге осы материалды қайдан алғаныңызды өзіңіздің тыңдаушыларыңызға және оқитын адамдарыңызға хабарлауыңызды ұсынамыз: www.proword.eu- интернетте «Құдай Сөзін жариялау!» қызмет беттерінде (Балаларға Ізгі Хабар тарқату Қоғамының Киелі Кітапты оқыту бойынша Халықаралық Қызметі).