Осы сайт сіз үшін бата болып табылады ма?Results

Қазіргі балалар қандай хатқа мұқтаж?

1. Оларға Құдай туралы есту керек

Құдай – құтқарылудың көзі.  Балаларға Құдайдың кім және Ол не істейтіндігі туралы есіту қажет.  Балалар Құдай туралы жақсы білмесе, ешқашанда өздерінің күнә үшін жауапкершіліктерін түсінбейді. 

Сондықтан біз үйретеміз:
•    Құдай сені жаратты (Ел. Істері 17:23-29): сен Оның алдында жауап бересің.
•    Құдай саған Киелі кітап арқылы сөйледі (1Қорынт.3-4): Оны тыңдауға сен жауап бересің.
•    Құдай киелі және әділ (Ел. Істері 17:31): Ол сені соттауы керек. 
•    Құдай қайырымды және Ол сені сүйеді (Жохан 3:16): Ол сен үшін құтқарылу мүмкіндігін жасады.

2. Олар күнә туралы естулері керек.

Күнә туралы ілім құтқарылу мұқтаждығын көрсетеді.  Күнә және күнәнің салдары түбегейлі және байсалды түсіндірілуі керек.  Сондықтан біз үйретеміз:

•    Сенің күнәң – Құдайға қарсы (Забур жыры 50:6). 
•    Сен – табиғатыңнан күнәқарсың/шығу тегіңнен (Ефес. 2:3) және істеріңмен де (Рим. 3:23).
•    Сен өзіңнің күнәларың үшін Құдайдың жазасына лайықсың (Рим. 1:18). 

3. Олар Иса Мәсіх туралы естулері керек.

Иса Мәсіх туралы ілім құтқарылудың жалғыз жолын балаларға көрсетеді.  Балалар Иса Мәсіхтің кім және Ол не істегенін білулері керек.  Сондықтан біз үйретеміз:

•    Иса Мәсіх, Құдай – Ұл, жалғыз Құтқарушы (Ел. Істері 9:20). 
•    Ол сен үшін өлді (Ел. Істері 2:23,36,38).
•    Ол сен үшін тірілді (Ел. Істері 2:24-32). 
•    Ол сен үшін Көкке көтерілді (Ел. Істері 2:23-32).  

4. Олар тәубе ету және сенім туралы естулері керек.

Балаларды Мәсіхке шақыру Ізгі хабардың ең маңызды бөлігі болып табылады.  (Жохан 6:37; Жохан1:12).  Сондықтан біз үйретеміз:

•    Иса Мәсіх сені Өзіне шақырады (Матай 11:28). 
•    Сен күнәдан бет бұруың керек (Ел. Істері 2:38, 20, 21). 
•    Сен Иса Мәсіхке сенім артып және Оған толықтай бағынуың керек (Ел. Істері 16:31, 20, 21).

 

Тәубе ету және сенім Мәсіхтің шақыруына сананың, жүректің және еріктің толық жауабын кіргізеді (Рим. 6:17).Др.Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.proword.eu)

Джеймс Г. Сперджен жазған:

Жұмыс – бұл сіздің жеке таңдауыңыз;  қызмет Мәсіхтің шақыруының нәтижесі.  Жұмыста сіз аласыз, ал қызметте сіз бересіз.  Жұмыста сіз оның орнына бірнәрсе алуға бересіз, ал қызметте сізге берілгенді бересіз.  Жұмыс сіздің қабілетіңізге байланысты, ал қызмет сіздің Құдайға қызмет етуге дайындығыңызға байланысты.  Жақсы атқарылған жұмыс сізге мақтау әкеледі, ал жақсы орындалған қызмет Мәсіхке құрмет әкеледі. 

Бұл қызмет біздің Тәңіріміз және Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің даңқы үшін атқарылады!

Сіз біздің қызмет үшін  Көктегі Әкеге сиынатын болсаңыз және осылардың мазмұнын өзгертпеймін деген шартты орындасаңыз,осы беттегі материалдарды көшіруге және пайдалануға болады.            
Біз сізге осы материалды қайдан алғаныңызды өзіңіздің тыңдаушыларыңызға және оқитын адамдарыңызға хабарлауыңызды ұсынамыз: www.proword.eu- интернетте «Құдай Сөзін жариялау!» қызмет беттерінде (Балаларға Ізгі Хабар тарқату Қоғамының Киелі Кітапты оқыту бойынша Халықаралық Қызметі).