Бул сайт сага бата болдубу?Results

Азыркы муундарга Жакшы Кабар таратуу

 

(1 Жылнаама 12,32)

 

1. Бүгүнкү күндө жашаган муундардын убактысынын айырмасы кандай?

Постмодернисттердин ою боюнча ар бир көз караш конкреттүү мааниге таянат. Бир жагынан бул туура. Биз көбүнчө бир нерселерге өзүбүздүн көз карашыбыз менен карайбыз. Постмодернисттер модернисттердин аналитикалык рационализмге, билим жана белгиленген талабына туура скептицизм менен карашат.

 

2. Ойлонуунун үч модели

2.1 Теоцентризм

2.2 Модернизм

2.3 Постмодернизм

 

3. Жакшы Кабарды постмодернисттерге айтып берүү

Биз жакшы кабар жөнүндөгү түшүнүгүбүздү кеңейтишибиз керек.

Постмоденисттер каада-салттуу апологетиканы кабыл албаган эл. Алардын жашоо жана реалдуулук жөнүндөгү суроосу постмодерндик болжолдоолорго негизделген. Ошондуктан биз постмодернисттерге кайрылганда, аларга Машаяк жөнүндө чындыкты айтышыбыз керек. Ар бир кызматтын максаты – адамдарды Кудайга болгон кастыктан арылтып – Аны сүйүүгө жардам берүү (Мыйзамды кайталоо.6, 5).

 

Биз постмодерндер менен болгон жалпы кызыкчылыгыбызды баалашыбыз керек.

Биз постмодерн адамдары менен көп нерсени бөлүшө алабыз. Постмодерндик каада-салттын ишенимдери жана баалуулуктары тарыхый Машаякчы пикирлерге жарымынан же толугу менен дал келишет. Бул жерден биз алар менен төмөнкү нерселерди айкалыштырсак болот, мисалы.

 

Батыштын маданияты өнүкпөй жатат.

Биз Библиялык Машаякчылар катары, эч качан адамзат коому жеткилең дүйнөгө жетет деп ойлогон эмеспиз. Жакшы кабар таратуучулар постмодернисттер менен бул теория боюнча макул болушат. Биз адамдардан технология бизди утопияга алып бара жатабы деп сурасак болот? Модернизм абдан оптимисттүү, ал эми постмодернизм андай эмес.

 

Расизм жана адилеттүүлүк жөнүндө.

Постмодерндер раса жана гендер боюнча кабатырланышат. Биз бул көйгөйлөр чечилүүсүн каалайбыз – бирок теңдиктин жана адилеттүүлүктүн стандарты эмнеде?

 

Экология жөнүндө ойлонуу.

Постмодерндер булгануудан сактоо боюнча иштерди жүргүзүшөт. Машайакчылар болсо планетанын экологиясын сактоодо андан да күчтүү чараларды жүргүзүү керек.

 

Чыгармачылык.

Элчи Пабыл пайгамбарлар эмес, акындар жөнүндө сөз кылат (Эл.иш 17). Машайакчылар, каада-салтты колдонуу менен Кудайдын бейнесин көрсөтө алган чыгармачылыкты колдонуш керек.

 

Мамиле түзүү абдан маанилүү.

Посмодерндер реалдуу коомду баалашат. Биздин Үчбирдиктүү Кудайга болгон ишенибиз менен, адамзаттын тажрыйбасында табылган чыныгы баарлашууну көрө алабыз.

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).