Бул сайт сага бата болдубу?Results

Алар бардыгын таштап Анын аркасынан ээрчишти

 

Лука 5, 1-11

 

План номер 1

Кудай сизди үйрөтүүгө даяр!

Бир күнү Ыйса Генисариет көлүнүн жээгинде турган эле, Кудайдын Сөзүн угуш үчүн, Анын жанына эл үйүлүп калды. (Лука 5, 1).

 

Сабак номер 1

Эгерде мен угууга даяр болсом, Кудай мени үйрөтүүгө даяр!

План номер 2

Кудай Өзүнүн күчүн көрсөткөнгө даяр!

 

Суунун жээгинен, Ал балыкчылар калтырган эки кайыкты көрдү, алар торлорун жууп жатышкан эле. Эки кайыктын бири Шымондуку эле. Ыйса анын кайыгына түшүп, андан жээктен бир аз нарыраак сүзүп баруусун өтүндү. Анан Ал кайыкка отуруп алып, элди окута баштады. Ал сөзүн бүткөндөн кийин, Шымонго, “Көлдүн терең жерине сүзүп барып, торлоруңарды салгыла.” Шымон Ага, “Устат, биз түнү бою эмгектенип, эч нерсе кармай алган жокпуз. Бирок Сен айтып жаткан соң, торду салайын”, деди. Алар торду салып, абдан көп балык кармашты. Балыктын көптүгүнөн тор айрылып башташты. Ошондо алар кол булгап, экинчи кайыктагы жолдошторун жардамга чакырышты. Алар келип, балыктарды салышканда, эки кайык тең толуп калды. Кайыктар чөгө баштады (Лука 5, 2-7).

 

Сабак номер 2

Эгерде мен тил алчаак болууга даяр болсом, Кудай Өзүнүн күчүн көрсөткөнгө даяр!

План номер 3

Кудай сени колдонгонго даяр!


Муну көргшөн Шымон Петир Ыйсанын бутуна жыгылып, ‘Теңир менин жанымдан кет; мен күнөөкөр адаммын!’ деди. Анткени ушунча көп балык кармагандарынан улам, аны жана анын жанындагылардын баарын коркунуч басты, Шымондун достору болгон Зебедей уулдары Жакып менен Жакан да коркуп кетишкен эле. Ошондо Ыйса Шымонго, “Коркпо, мындан ары адамдарды кармайсың,” деди. Алар эки кайыкты тең жээкке чыгарышты да, бүт барын таштап, Ыйсанын артынан ээрчип жөнөштү. (Лука 5, 8-11).

 

Сабак номер 3

Эгерде мен баш ийгенге даяр болсом, Кудай мени колдонууга даяр!

 

Кудайдын сабактары:

Эгерде мен угууга даяр болсом, Кудай мени үйрөтүүгө даяр!

Эгерде мен тил алчаак болууга даяр болсом, Кудай Өзүнүн күчүн көрсөткөнгө даяр!

Эгерде мен баш ийгенге даяр болсом, Кудай мени колдонууга даяр!

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).