Бул сайт сага бата болдубу?Results

Бизге балдардын миссиясы эмне үчүн керек?

 

Элчи Пабыл Римдиктерге 1,16 жазган катында мындай дейт ‘Жакшы Кабар - бардык ишенгендерди куткара турган Кудайдын күчү.’ Ыйса Теңирдин бизге болгон акыркы тапшырмасы ‘бардык адамдарга Жакшы Кабарды жарыя кылгыла.’ (Марк 16,15).

 

1. Балдардын миссиясы керектигинин эң биринчи жана негизги себеби – бул Ыйса Теңирдин күчтүү буйругу. Машайакчылар бул буйруктан кача албайт. Ыйса Теңир балдардын келишин каалайт (Марк 10,14; Мат. 18,14). Библиялык Жакшы Кабар таратуу бул бардык адамдарга, балдарга дагы таратуу дегенди билдирет.

 

2. Балдардын руханий муктаждыктары бар. Ыйса Теңирсиз алар руханий өлүк. Аларда күнөөнүн проблемасы бар жана алар Ыйса Машайакка ишениш керек.

 

3. Балдар өздөрүнүн жөнөкөй ишеними менен Жакшы Кабарды кабыл ала алышат. Пет Вербел, Эл Аралык Балдар Миссия кызматынын автору жана консультанты мындай дейт: ‘75-85% өздөрүн Кудайга арнаган машаякчылар 15 жашка чейин ишенип калышкан.’

 

4. Балдар Жакшы Кабарга өзгөчө ачык болушат. Барна изилдөөсү боюнча Ыйсаны кабыл алуу өспүрүмдөрдүн жана чоң кишилердин арасынан караганда, жаш балдар арасында көбүрөөк болот. Балдардын 5 жана 13 жаш аралыгында Ыйсаны кабыл алуу 32% жеткен. 14 жана 18 жаш балдардын арасында 4% түшөт, жана жашоосунун аягына чейин 6% болот.

 

5. Балдардын келечеги кененирээк болот. Балдардын миссиясы келечекке болгон салым. Дүйнөдөгү адамдардын саны 6.000.000.000 ка жетет. Алардын үчтөн бир бөлүгү балдар, алар жыйындын келечеги жана келечектеги улуттар. Куткарылган баланын жашоосу дагы куткарылган болот.

 

6. Көбүнчө балдар башкаларды куткарууда Кудай аларды курал катары колдонот. Үй-бүлөлөр, ата-энелер, чоң-ата, чоң-энелер куткарылган баланын жөнөкөй күбөлүгү үчүн куткарылышы мүмкүн. Ошондой эле досторого жакшы кабар жеткирсе болот. Балдар жергиликтүү жыйынга чоң бата алып келиши мүмкүн.

 

7. Балдар Христиан Жыйынын тарыхында маанилүү ролду ойношкон. Доктор Мартин Лютер мындай деп айткан: ‘Эгерде Кудайдын Падышачылыгы күчкө толуп келсе, анда биз балдар менен башташыбыз керек, биз аларды бешиктен баштап үйрөтүүбүз керек. Чарльз Сперджен мындай деп жазган: ‘Балдарга Жакшы Кабар керек, чыныгы жана толугу менен керек; эгерде алар Ыйык Рух аркылуу үйрөтүлсө, алар бышып жетилген жылдардын кабыл алуучулары боло алышат.’ Дин Стоун, INCM мурунку президенти мындай деп белгилеген ‘балдардын кызматы жыйындын эң чоң стратегиялык кызматы болуп эсептенилет... жергиликтүү жыйындагы жеткилең кызматы балдардын өсүүсү жана өнүгүүсү менен башталат.’

 

8. Балдар Ыйык Рухтун жөндөмдүүлүгүнө толгон адамдарга муктаж. Ошол адамдар балдарды окутуп жана жакшы кабарды тарата алышат. Кудай аларды балдарга кызмат кылганга чакырган. (Римдиктерге 1,16).

 

9. Биз балдарга кызмат кылып жаткнда Кудайды даңктайбыз. Ар бир ата-эненин же мугалимдин гана эмес, Машаякчынын каалосу – Кудайды даңктоо. Балдар куткарылганда жана алар Ыйса үчүн чоңойгондо, алар Ага даңк алып келишет! Бул Кудай издеп жаткан жемиш! Балдардын кызматы Кудайга даңк алып келиш керек!

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).