Бул сайт сага бата болдубу?Results

Биз эмнеге миссияларга катышышыбыз керек?

 

Матай 28,18-20,

Марк 16, 15,

Жакан 20, 21,

Римдиктерге 10, 13-15,

Элчилердин иштери 13, 2-4.

 

Тарыхый факт Жакшы Кабар таратылып жаткан жерлерге караганда таратылбаган жерлерде кедейчилик, кылмыш, оруу, бузулган үйлөр, тарбиясы туура эмес балдар, ач көздүк, пара алуучулук жана согуштар көбүрөөк болот деп көрсөтөт.

Тарыхый жазуулар боюнча 6,000 жылдын ичинде 14,530 согуштар болгон. Бул орто эсеп менен алганда, бир жылда 2.6 согуштар болот. Цезарь бир душман жоокерди өлтүрүш үчүн $75 сарптаган. Наполенго болсо $3,000 керектелген. Ар бир душманды өлтүрүү үчүн Биринчи Дүйнөлүк Согушта биз $21,000 сарптадык. Ал эми II Дүйнөлүк Согушта $200,000 болду.

Азыркы болуп жаткан согуштарга, болжолу менен $1,000,000 сарпталат.

Ушул каражаттардын барын миссияга колдонгонубузду элестетип көр!

Биздин миссияны аткаруубуздун себептери:

 

1. Биздин Ыйса Машайактын улуу тапшырмасын аткаруу үчүн (Матай 28, 19- 20).

A. Биз биздин курулуштарыбыз жөнүндө ойлонгонубуз.

B. Биз биздин чоң сандар жөнүндө кабатырланганыбыз.

C. Биз өзүбүздүн позициябыз жөнүндө ойлонушубуз керек. (Канча адистер бар?)

 

2. Биздин Ыйса Теңирдин боорукердигине ортоктош болуу (Матай 9, 36-38; 18, 10-14).

A. Биз жогорудан келип жаткан ыйды угушубуз керек. (“Корнелиустун үйүнө бар”)

B. Биз ылдый жактан келип жаткан ыйды угушубуз керек. (“Менин бир туугандарыма бирөөнү жибер”)

C. Биз талаадан келип жаткан ыйды угушубуз керек. (“Македонияга кел”)

 

3. Ыйса Теңирге адамдарды алып келүү аркылуу Кудайды даңктоо (Жакан 3, 16; Элчилердин иштери 1, 8; Римдиктерге 10, 13-15).

A. Балдарды үмүтсүздүктөн жана негизсиздиктен куткаруу.

B. Түрмөдөгү туткундарды куткаруу.

C. Мамилелешүү аркылуу жергиликтүү адамдарды куткаруу.

D. Миссиялар аркылуу дүйнөдөгү адамдардын жанын куткаруу.

 

4. Ыйса Теңирдин денесин тургузуу (Эфестиктерге 4, 12-16).

A. Жергиликтүү жыйын миссионерликтин булагы.

B. Жергиликтүү жыйын миссионерлер үчүн сыйып туруусу.

C. Жергиликтүү жыйын миссионерлерди камсыздоосу.

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).