Бул сайт сага бата болдубу?Results

Карапачынын үйүндө

 

Жеремия 18, 1-11

 

Берилген тексти тарыхий мааниси

Жеремия карапачынын так планы бар экенин байкады.

Карапачы идишти кандайдыр бир формага (калыпка) келитириш үчүн өзүнүн шыктуу колдорун жана ар кандай куралдарын колдонду. Идиш карапачынын оюндагыдай жасалып, колдонулушу керек болчу.

 • Топурак карапачыны эмес, карапачы топуракты тандады,.
 • Карапачы өзүнө керектүү топуракты тандады.
 • Карапачы формага келтирүү үчүн ага басым да кылды.

Улуу Карапачынын ар бирибиз үчүн планы бар (Жеремия 1, 18; 2,11).

 • Жеремия Кудайды Карапачы жана Ысрайыл эли топурак экенин көрдү.
 • Кудайдын Ысрайылга карата планы бар эле.
 • Кудай көптөгөн баталарды жиберүү аркылуу Ысрайылды кандайдыр бир формага келтирген.
 • Кудай Өзүнүн сот убактысын создуктуруу аркылуу Ысрайылды кандайдыр бир формага (калыпка) келтирди.

 

Тексттин руханий мааниси

1. Карапачы топуракты тапты.

 • Забур 39,2-3.
 • Башкалар үчүн биз жөн эле кир топуракпыз, бирок Кудай бизден идишти көрдү.
 • Биз Кудайды тандаган жокпуз, Кудай бизди тандады!
 • 1 Корунттуктарга 6,9-11.

2. Карапачы идишти формага келтириш үчүн, топуракка суу кошту.

 • Эфестиктерге 5, 26.
 • Галатыктарга 4, 19.
 • Филипиликтерге 3,10.
 • Римдиктерге 8,29; 12, 2

3. Карапачы идиш келечекте сынып калбасын деп, ичиндеги калган абаны буту менен тепкилеп чыгарды.

 • Эфестиктерге 1,20-22.
 • ”алсыз” Машаякчылар.

4. Карапачы идишти акыркы формага келтириш үчүн, топуракты тегерек куралга салат.

 • Айлануучу тегерек курал.
 • Тегерек куралда топурак канча туруш керек болсо, ошончо турат.
 • Карапачы идиштеги «жат нерселерди» кетириш үчүн Өзүнүн бармактарын колдонгон (1 Петир 5, 6).

5. Карапачы идишти күнгө кургатты.

Бул процесс абдан керектүү, бирок бул акыркы эмес жана кана ттандыраарлык эмес. Эгерде карапачы ушул жерден эле ишин бүтүрүп салса, идиш көпкө колдонулбайт болчу. Карапачынын планы дагы алдыга уланат жана тереңиреек барат.

6. Карапачы идишти отко коюшу керек

 • a. От идиштеги бардык кирди кетирет.
 • b. Бул процесстен кийин идиш туруктуурак болот.
 • c. 1 Петир 4,12-14.

7. Карапачы идишти кооздоду

 • Идиш жөн гана жакшы болбостон, келбеттүү дагы болуусу керек (Римдиктерге 12, 2)

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).