Бул сайт сага бата болдубу?Results

Кудайга жагуу кубанычы

 

Лука 12, 32

 

Лука Ыйса менен сүйлөшкөндө же жанында жүргөндө Матай, Петир же Жакыптай кубаныч алган эмес. Ал доктур болгон, жана Жакшы Кабарды укканда Кудайга баш ийүүнү чечип, Кудайдын Уулу жөнүндө айтылган нерселерди жазып жүрдү. Ал бутпарас болгон жана Жакшы Кабардын окуясын бир гана Жүйүт эли эмес, бирок бардыгы түшүнө ала тургандай жанрда жазды.

 

Эмнеге Ыйса «Корпогула, кичинекей үйүр» деп айтты?”

Миңдеген адамдар угуш үчүн, тоюнуш үчүн же айыгыш үчүн келишкен. Алардын арасынан кээ бирлери гана Падышачылыкка кире алышат. Ал аларды «кичинекей үйүр» деп сүрөттөгөн.’

 

Кудай бизден жана биздин балдарыбыздан Ага жагынуу аракетин табабы?

Анын Падышачылыгына тиешелүүлөр Ага ишенет.

Кудай биздин ишенимибизден кубаныч алат. Эврейлерге 11, 6: ‘Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес.’ Рим. 8, 8: ‘…күнөөкөр табияттын каалоосу боюнча жашагандар Кудайга жага алышпай.’ Кудайга жагууга каалоосу барлар, Машайакка жана Анын ыйыктыгына үмүттөнүшөт. Кудайга жагууга каалоосу барлар, биринчи Кудайдын Падышачылыгын жана Анын адилеттүүлүгүн издешет. Кудайга жагууга каалоосу барлар, Кудайга ишенгиси келет.

 

Анын Падышачылыгына тиешелүү болгондор Аны даңкташат.

Забур 69,31-32 Дөөт мындай деп жарыялайт ‘Мен өз Кудайымдын ысымын даңктап ырдайм, Аны даңазалайм...Бул өгүзгө караганда, мүйүздүү жана туяктуу букачарга караганда Теңирге көбүрөөк жагат.’ Башкача айтканда Кудайга жаккысы келгендер Кудайды даңтагысы келгендер болуп эсептенилет. Алар Атанын үйүнө ыр менен келишет. Алар Кудайдын даңаза ырларын ырдаганды каалашат. Биз Аны ыр менен даңктоочу калообуз жана Кудайды жашообуздун өзүнөн чоңураак кылганыбыз формалдуу ритуалга жана адатка караганда көбүрөөк жагат.

Ыйса айкаш жыгачка бараардын алдындаКудайга даңктоо ырын ырдаган. Ыйык Жазуу мындай деп айтат ‘Кудайды даңктап ырдашкандан кийин, алар Зайтун тоосуна жөнөштү.’ (Мат. 26, 30). Библияда Кудайдын эли Теңирге ыр ырдагандыгы жөнүндө 25 тен ашкан мисал келтирилет. Кудайга жагынууну каалагандар даңктоодон жыргал табуу керек.

 

6 Анын Падышачылыгына тиешелүүлөр Ал жөнүндө жар салышат.

Эгерде биз Кудайга жагынууну кааласак, биз Машайак жөнүндө жар салышыбыз керек. Биз Жакшы Кабарды жөн эле таратып, адамдар укканды каалаган нерселерди айта албайбыз (1 Кор. 1, 21; Гал.1, 10).

Биздин каалообуз Машайактыкындай болушу керек, ‘…Анткени Мен ар дайым Ага жакканды кылам.’ (Жакан 8, 29, Римдиктерге 15, 3). Биз Ага канчалык баалуу экенибизди билүү – бул кандай белек, бизди Кудайдын Падышачылыгына жаран кылуу Ага кубаныч алып келет.

Анткени Кудайдын Падышачылыгы сөз аркылуу эмес, күч аркылуу көрүнөт (1 Кор. 4, 20).

  1. Анын кам көрүүсүнүн күчү: Кудай бизге күнүмдүк наныбызды берет (Мат. 6,11), тирүү сууну берет (Жакан 4, 14), сооротот жана эс алдырат (Мат. 11, 28).
  2. Анын коргоосунун күчү: Кудай Өз периштелерине бизди коргоп жүрүүнү буюруган (Забур 90, 11-13).
  3. Анын убадаларынын күчү: Кудай бизге Өзүнүн Сөзүн жиберет (Забур 106, 20).

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).