Бул сайт сага бата болдубу?Results

Кудайга үй-бүлө катары кызмат кылуу

 

Көптөгөн үй-бүлөлөрдө Теңирдин артынан эрчибеген балдар бар. Кудай үй-бүлөлөрдү Ага кызмат кылышын каалат.

 

Кудайдын берген тартиптери

  • Ата (Эф. 5,23; 1 Тим. 3, 4-5).

Ата үй-бүлөсүнө төмөнкүлөр аркылуу багыт берүүсү керек:

Кудайдын Сөзүн үйрөтүү (багыттоо),

Үй-бүлө менен сыйынуу,

Үлгү катары жашоо,

Өзүнүн колуктусун жана балдарын сүйүү,

Боорукерлигин жана туруктуулугун көрсөтүү,

 

  • Эне (Нак.сөз. 31, 25-28; Титке 2, 3-5).

Эне үйдө өзүнүн ролун төмөнкүлөр менен аткарышы керек:

Өзүнүн жубайынын жана балдарынын физикалык жана руханий муктадыгына кам көрүшү керек,

Өзүнүн үйүн приоритет катары көрүшү керек (атмосфера),

Өзүн жардамчы ролуна арнашы керек.

 

  • Балдар (Нак.сөз. 1, 8; Эф. 6,1-2; Нак.сөз. 23, 24-25).

Балдар Теңирде өзүнүн ата-энесин урматтап жана тил алуулары керек.

 

Аюбдун жакшы мүнөздөмөсү (Аюб 1, 1-5).

Аюб Кудайдан корккон, жамандыктан алыс жүргөн адам болчу (1 аят) жана Кудайды даңктаган (5 аят). Жакшы ата катары ал өзүнүн Кудайы жана балдары алдында такыбаа жашоо менен жашаган.

Ал алардын физикалык жана руханий муктаждыктары үчүн кам көргөн. Ал алардын күнөөлөрү кечирилиши жана такыбаа жашоолору үчүн сыйынган.

 

Ыбрайым Теңирдин жолунда жүргөн ата катары улуу инсан (Башталыш 18, 19).

Ыбрайым, Кудайдын Сөзү өзү үчүн жана балдары үчүн болгон чындык, акылмандуулук жана бата экенин толук түшүнгөн. Ошондуктан ал өзүнүн балдарына өзүнө окшоп Теңирдин алдында жүрүүнү буюруган.

Ата катары, ал өзүнүн балдарында тил алууну үйрөткөн.

 

Кудай үй-бүлөлөрдөн өзүнө кызмат кылуусун каалайт.

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).