Бул сайт сага бата болдубу?Results

Кудайдын Сөзү мен үчүн кандай мааниге ээ?

 

Менден уккандарыңды туура сөздүн үлгүсү катары ишеним жана Машайак Ыйсадагы сүйүү менен сакта. (2 Тиметейге 1, 13).

 

1. Туура сөздүн үлгүсү

2 Тим 1, 13 «үлгү» деген сөз «архитектуралык дизайн» дегенди билдирет. Бул биринчи жыйындын эң башталышында эле доктринанын аныкталган окутуусу болуп келип чыккан. Бул бардык текшерилген окутуунун стандарты болгон. Тиметей бул окутуунун мазмунун өзгөртпөгөнгө эскертилген. Эгерде ал өзгөртө турган болсо ал иштеп жаткан мугалимдерди текшерүүгө эч нерсеси жок болмок. Биз 21-кылымда жашап жаткандар, 1-кылымдагы Элчи Пабылдын окутканын бекем кармашыбыз керек. Биринчи жыйында, антиномианизм деген белгилүү философия таркаган. Ал «биз мыйзамдын алдында эмеспиз» деп айтат. Бүгүнкү күндө бул концепция өлүк эмес. Биз – мыйзамдын алдында эмес, ырайымдын алдындабыз, деп жарыяланат. Жаңы Келишим – бул мыйзамдын эмес, бирок «сүйүү каттардын» жыйноосу деп билдирилген. Кээ бирөөлөр «теология үлгүсү» дегенди кабыл алышпайт. «Туура сөздүн үлгүсү» деген фраза биз карманып жашай турган мыйзамды көрсөтпөйбү (аяттарды кара: 1 Кор. 9, 21; Гал. 6, 2)?

 

2. Карманып жаша!

Көп кылымдар бою Кудайдын иши кыйынчылык мезгилдеги күчтүү турган адамдар аркылуу аткарылган. Алар үчүн компромиске баруу абдан жеңил болмок эле. Бирок алар туруктуу болушкан. Элчи Пабыл компромиске барбаган адамдардын бири эле. Жашоосунун аягына чейин ал өзүнүн Машайактагы кичүү бир тууганы Тиметейге колдоо көрсөтүүгө чечим чыгарган. 1 Тим.1, 11 Кудай Элчи Пабылга берген руханий чындыкты, ал Тиметейге өткөрүп берип жатканын окуйбуз (1 Тим. 6, 20). 2 Тим. 1, 13кө ылайыктуу Тиметейдин жоопкерчилиги берекелүү чындыкка «карманып» жана аны «сактап» башкаларга өткөрүп берүү болгон (1 Тим. 2, 2).

 

3. Менден укканыңар

Биз Ыйык Рух чындыктын Руху экенине ишенебиз. Ал чындыкты Тиметейге тапшырып берди. Бизде бир гана Ыйык Рух бар жана Андан келген бир гана чындык бар. Биз эки Ыйык Рухка ишенбейбиз. Демек, биз эки же андан көп чындыктарга ишенбейбиз. Кудай Ыйык Рухту бизди чындыкка үйрөтүш үчүн жиберген. Ыйык Рухтун кызматысыз биз караңгылыкта жүрмөкпүз. Ансыз биз Кудайдын Сөзүнө түшүнө албайт болчубуз. Биз дайыма Анын окутуусунун алдында болушубуз керек (Жакан 16, 13). Ал бизди чындыкты сактаганга жана башкалар менен бөлүшкөнгө күчтөндүрөт.

 

4. Ишеним жана сүйүү

Тиметейдин доктринасы «сүйүү жана ишеним» менен тартууланышы керек экендигин байкашыбыз керек. Ал чындыкты сүйүү менен айтыш керек болчу, анткени ал Кудайдын үлгүсү болгон. Кудай эч качан чындыкты сүйүүсүз сүйлөгөн эмес. Эф. 4,15 «Чындыкты сүйүү менен айтуу» жөнүндө жазылат. Биздин ишенимибизди сактоого калообуз чоң болгондо, туруктуу болуу кандай оңой. Чындыкты бөлүшүүнүн ордунда, аны жеке түшүнүк менен түшүндүрүп, проблемаларды пайда кылып, жамандыкты көздөө канчалык оңой. Доктринанын жана Машайакчы жашоонун кыскача аныктамасы: «Ишеним бизди кожоюн, ал эми сүйүү бизди кул кылат. Ишеним дайыма Теңир Ыйса Машайак аркылуу багытталыш жана түзүлүш керек; ал ишеним эч качан (катуу айтканда) жыйынга болгон ишеним же ырайымдын башка түрлөрү болбошу керек.’

 

5. Ыйса Машайактын ичинде

Асмандагы баталардын булагынын бардыгы бир гана Машайакта табылат. Ишеним бул – Куткаруучу Ыйса Машайак менен жандын тирүү жана куткара турган биригүүсүнүн инструменталдык кошулуусу. Мисалы: «Мыйзамдан келген өз адилдигим менен эмес, Машайакка болгон ишеним аркылуу, ишенимдин негизинде Кудайдан келген адилдик менен, Ал аркылуу адил деп табылышым үчүн» (Фил. 3, 9).

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).