Бул сайт сага бата болдубу?Results

Кудай биринчи орунда болбосо, анда биздин жашообуз баш аламандыкта өтөт

 

Жеремия 2, 1-37

 

Жеремиянын китебинде үч түрдүү окуя жазылат.

Биринчи окуя Жеремия деген жаш адам жөнүндө жазылат. Жеремия Кудайдын оор ишин аткаруу үчүн тандалып алынган адам.

Экинчи окуя Кудайдын тандалган Ысрайыл эли жөнүндө жазылган. Көп жылдар бою Кудайсыз жашоо менен жашап жана бутка табынып келгенден кийин, Кудайга жетишеерлик болду. Кудай Жеремияга аларды Бабилондуктар басып алаары жөнүндө пайгамбарчылык кылууну тапшырды.

Үчүнчү окуя Кудайдын Өзү жөнүндө жазылган. Жүрөгү жараланган ата баш ийбеген балдарын карап жатты.

Кудай биздин жашообуздун приоритети болбогон учурда, биз кыйын жагдайга кабыл алынабыз. Кудай биринчи орунда болбосо, сен баш аламандыкты жаратасың.

Ушул нерсеге Кудайдын эли Ысрайылдыктар туш болду. Алар башка улуттар жана алардын жасалма кудайлары менен аралаша башташты. Алар Жүйүт эмес, ишеними жок башка адамдар менен үйлөнүп башташты. Башында алар бул нерсени мүмкүн контролдой алабыз деп ойлонсо керек.

 

Эскертүү 1 – Эгерде сен Кудайдын стандартына туура келбеген нерсеге умтулсаң, сен тайгаланып, жыгылганы турасың.

 

Жеремия Ысрайылдын кризисине күчтүү басым жасады:

’Бирок ар бир бийик дөңсөөнүн үстүндө, ар бир бутактуу дарак астында бузуктук кылдың.’ (Жеремия 2, 20б).

 

Ысрайыл үчүн аркы беттеги чөп жашылыраак көрүндү. Буга чейин алар жасалма кудайларга жана Ваалга табынып жүрүштү. Алар өздөрүнүн балдарын жалган кудай Молехке курмандыкка чалып, өрттөштү. 28 аятта алардын канча шаары болсо, ошончо кудайлары бар болгон деп айтылат. Алар жыныстык күнөөлөрдү кетиришкен жана кылган иштеринде чынчыл болушкан эмес. Кудай «Жетишет» деп айтты. Башында жамандык болбой тургандай көрүнөт. Көп өтпөй эле ал нерсе өсүп, сенден да жогору болуп баштайт. Кудайдын стандартынан башка нерсеге умтулсаң, тайгалануучу жерде турасың.

 

Эскертүү 2 – Кудайдын жолун жолдобогон жетекчилерди ээрчүү кудайсыз жашоого алып барат.

Ысрайыл так ушундай кылды. Алар Кудайдын жолун жолдоого милдеттүү болсо да, кудайсыз жашоодо жашаган лидерлерди кабыл алышкан. ‘Ыйык кызмат кылуучулар: «Теңир кайда» дешкен жок, мыйзамды окутуучулар Мени билишкен жок, койчулар Мени таштап кетишти, пайгамбарлар Баалдын атынан пайгамбарчылык кылып, жардам бербеген нерселердин артынан жүрүштү.’ (Жеремия 2, 8).

Ысрайылдын ыйык кызматчылары Кудайды издебеген улут болгон. Соттор Кудайды жана Анын моралдык негиздерин билген эмес. Падышалар Кудайга каршы болушкан жана Кудайдын падышачылыгын эмес, өздөрүнүн падышачылыктарын тургузушкан. Окутуучулар Кудайдын Сөзүн эмес Баалдын теологиясын окутушкан. Качан биз кудайсыз лидерлерди ээрчип баштасак, биз көп өтпөй эле алардын жашоо стилине өтүп кетебиз.

 

Эскертүү 3 - Биринчи орунга Кудайды эмес өзүн койуу - өзүн-өзү жыгылуу жолуна түртүү.

Ысрайыл өзүнүн жолун Кудайдын жолуна караганда жакшыраак деп чечим чыгарышкан:

 

’Анткени Менин элим эки жамандык кылды:

Мени, тирүү суунун башатын, таштап кетишти,

өздөрүнө талкаланган, суу сактай албаган

кудуктары казып алышы.’

(Жеремия 2, 13).

 

Ысрайыл эли таза, муздак агып туруучу суунун башатына ээ болушмак, бирок алар жаңы эмес сууну тандап алышты. Ысрайыл өз жолу менен кетүүнү каалашты жана өзү билген иштерди жасоого умтулушту.

Биринчи орунга Кудайды эмес өзүн койуу - өзүн жыгылуу жолуна түртүү.

 

Эскертүү 4 – Күнөөнү мойнуна албоо жүрөктү катуулантат.

Ысрайыл өзүн туура эмес экенин жана күнөөсүн моюнга алууга каршы болушту. Натыйжада, алардын жүрөктөрү катуулап, баш ийбеген жашоону уланта беришти. Убакыт өткөндөн кийин, алар Кудайга келбегенинен улам, бул улут кырылып калды.

‘Анткени алар Мага жүзүн бурбастан, далысын салышты.’ (Жеремия 2, 27б).

Жамандык иштин натыйжасы эмне? 37 бөлүм бизге Кудай Бабыл падышачылыгы Иерусалимге каршы чыгуусуна жол бергенди көрөбүз. Алар шаарды курчап алышып, кирип башташкан. Өзүнүн баш ийбестиги үчүн Жүйүт падышасы кармалган. Ал өзүнүн балдарына күбөлөндүрүш керек болгон. Анын көздөү аңтарылып жана өмүрүнүн аягына чейин кишен тагылып, камакка алынган. Иерусалимдеги падыша сарайы өрттөнүлүп калган; түшүм талкаланып жана бүтүндөй үй-бүлөлөр кыйратылган. Адамдардын көбү Бабылга айдалып, кулга айланышкан.

 

Эскертүү 5 – Күнөөнүн натыйжалары.болот

Мүмкүн ал бүгүн же эмки жумада көрүнбөйт, бирок күнөөнүн натыйжалары бар.

‘Ошондуктан Кудай-Теңириңди таштап кеткениң кандай жаман, кайгылуу экенин бил, түшүн.’ (Жеремия 2:19б).

Мүмкүн биз эч кимибиз жеткилең болбогондуктан, барыбыз эле Библиядагы жазылган «күнөө» деп аталан моралдык оору менен ооруйбуз, бирок ал эч нерсе эмес, анткени Кудай сүйүүчү Кудай деп ойлошубуз мүмкүн. Ал бидин кичинекей туура эмес иштерге көңүл салбайт. Тилекке каршы, бул ситуация алда канча олутуураак. Кудай бизди абдан сүйсө да, Анын ыйыктыгы жана адилеттүүлүгү ушунчалык жогору болгондуктан, Ал жамандык менен жашай албайт. Хабакук жана Ышайа пайгамбарлар айткандай, ‘Сенин таза көздөрүң кыянат иштерди карап тура албайт, Сен мыйзамсыздыкты карап тура албайсың’ (Хабакук 1, 13), ‘Бирок мыйзамсыздыгыңар силерди Кудайдан бөлүп салды; силердин күнөөңөр Анын жүзүн силерден буруп жатат’ (Ышайа 59, 2).

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).