Бул сайт сага бата болдубу?Results

Кудай Ыбрайымдын жашоосунда

Башталыш 12, 8

Building Altars

Курмандык чалуучу жайларды куруу Биз Ыбрайымдын жашоосуна көз салсак, анын Кудай менен болгон тыгыз мамилесин көрөбүз. Ыбрайым курмандык чалуучу жайларды куруп, Теңирдин атын чакырган. Бизге чындыгында анын курмандык чалынуучу жайларды кургандыгы жөнүндө гана айтылган. Мисалы, биз анын падыша сарайларды кургандыгы жөнүндө китептен окубайбыз. Ал жашоосунун аягында Саарага мүрзө курат, бирок ал кайсы гана жакка барбаса да, курмандык чалынуучу жайларды куруп, жашоосундагы болуп өткөн ар бир нерсени Кудай менен байланыштырат. Ыбрайым курмандык жайларды кургандыгынан улам, биз анын биографиясын көрө алабыз.

Ыбрайым Кудайды даңктаган. Бул анын эң негизги иши болгон. Мисалы, ал Кудайды төмөнкү окуялар болгондо даңктаган:

 • Ал Мисир жеринен кайтып келгенде (Башталыш 13, 2-4);
 • Ал Убадаланган Жердин аянтын көрдү (Башталыш 13, 14-18);
 • Теңир ага ачылып берилди жана анын атын Ыбрамдан Ыбрайымга өзгөрттү (Башталыш 17, 3-5);
 • Ал Бейер-Шебада Абы-Мелех менен келишим түздү (Башталыш 21, 33).

Курмандык чалынуучу жайларды куруу оңой жумуш эмес эле. Куруу үчүн таштар жана керектүү материалдар керектелген. Курууга эң кыйын курмандык жай Мор тоосунда орун алган. Бул курмандык жайды куруу мүмкүн анын белине күч келтирбесе да, жүрөгүнө оорчулук алып келген. Ал курмандык жайды өзүнүн уулуна жасап жаткандыгын билген. Кудайдын көзүнүн алдына Ыбрайым өзүнүн уулун берген. Ошол жакта козу өзүнөн өзү эле пайда болуп калган жок. Кудай Козуну кам көрдү.

 

Ыбрайымдын теологиясы

Ыбрайым өзүнүн замандаштарынын арасынан Кудай жөнүндө көбүрөөк билген. Кудай ага Өзү жөнүндөгү улуу чындыктарын ачып берген (Башталыш 18, 19). Ал учурда Библия жок болгон. Кудай жөнүндөгү бир гана маалымат бир гана Кудай Өзү болгон, Кудай Өзүн Ыбрайымга ачып берген. Ыбрайым Кудай менен же Кудай жөнүндө сүйлөшкөндө, ал төмөнкү сүрөттөөлөрдү колдонгон:

 • АДОНАЙ (ТЕҢИР, УСТАТ) – Башталыш 15, 2
 • ЖАХАБА (ТЕҢИР - МЕН) – Башталыш 15, 2
 • ЭЛ ЭЛИОН (БИЙИКТЕГИ КУДАЙ) – Башталыш 14, 22
 • ЭЛ ШАДАЙ (КУДУРЕТТҮҮ КУДАЙ) – Башталыш 17, 1
 • ЭЛ РОЙ (МЕНИ КӨРҮП ТУРГАН КУДАЙ) – Башталыш 16, 12
 • ЭЛ ОЛАМ (ТҮБӨЛҮКТҮҮ КУДАЙ) – Башталыш 21, 33
 • ЖАХАБА ИРЕ (КАМ КӨРҮҮЧҮ КУДАЙ) – Башталыш 22, 14

Ыбрайымдын Библиясы жок болгон, бирок ал Библиясы бар болгон көп адамдардан да Кудайды жакшы билген. Кудайды билип баштоо процесси биздин жашообузду сүрөттөйт. ‘Өзүңдүн Кудайыңды көрсөт, мен сенин жашооңду жана сен түбөлүк өмүрүңдү кантип өткөрө турганыңды айтып берем!’

Кудайды билип баштоо бизге негиз түзүп берет, ансыз чыныгы жашоо жана кызмат кылуу болбойт.

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).