Бул сайт сага бата болдубу?Results

Куткаруучуну таануу. Ал ким?

 

Жакан 1,1-3

 

Ыйса Теңир ким? Сен үчүн Ыйса Теңир ким!

Ыйса Теңир бардык жаратылыштын Теңири! (Жакан 1, 1-3, Эф. 3, 9, Кол. 1, 16, Евр. 1, 1-2).

Белгилүү агностик Роберт Ингерсол Генри Уорд Бичер менен сүйлөшүп жатып асмандагы жылдыздардын кооз түзүлүшүнө карап жатып, мындай дейт: «Мен бул нерсени издеп жаткам», «Муну ким жаратты?», «Ким жаратты» деп кайталап сурады Бичер таң калуу менен. «Эмнеге, эч ким жараткан жок, ал өзү эле пайда болду».

Ал жаратылган нерсенин бөлүгү эмес, Ал Жаратучуу! Ал Ыйсанын туулган күнү майрамдардагы сүрөттөрдөн башкача. Ал – Жаратуучу, ошондуктан Теңир! Ал сенин Теңириңби?

 

Ыйса Теңир Өзүнүн өлүмүнүн жана тирилүүсүнүн себептүү Куткаруучусу! (Жакан 1, 29, 3, 16-17).

Эгерде биздин эң чоң муктаждыгыбыз маалыматта болсо, Кудай бизге билим берүүчүнү жибермек.

Эгерде биздин эң чоң муктаждыгыбыз технологияда болсо, Кудай бизге илимпозду жибермек’

Эгерде биздин эң чоң муктаждыгыбыз акчада болсо, Кудай бизге экономистти жибермек.

Эгерде биздин эң чоң муктаждыгыбыз жыргалчылыкта болсо, Кудай бизге көңүлүбүздү көтөргөн адамды жибермек.

 

Бирок биздин эң чоң муктажыбыз күнөөлөрүбүздүн кечирилиши, ошондуктан Кудай бизге Куткаруучуну жиберди.

Ал күнөөкөргө дагы Дос (Самариялык - Жакан 4, 1-30, ойнош кылганга - 8, 1-11). Ал Теңир болгондуктан куткарууга күчү да бар! Ал дүйнөгө бир гана Куткаруучу! (Жакан 14, 6, Эл.иш 4, 12).

 

Ыйса Теңир жакында Сот жүргүзүү үчүн келет! (Жакан 5, 22, Рим. 2, 16, 14, 10; 2 Тим. 4, 1).

Ал кимдин Куткаруучу болбоcо, анда Ал анын Соттоочу болот!

Rеч болуп кала электе, биз Ага таазим этишибиз керек!

 

Ыйса Теңирге дос болууга жол бергендерге Ал - Дос.

 

Жашоонун баталуу убактысында (Канадагы үйлөнүү тою, Жакан 2, 1-11).

Руханий адашкандарга (Никодим, Жакан 3, 1-21, Петир, Жакан. 21, 15-17).

Ооругандарга (сарай кызматчысынын уулу, Жакан 4, 47-54, Бетезда, Жакан 5, 1-9, Сокур адам, Жакан 9, 6-7).

Ачка жана жакырларга (5.000, Жакан 6, 10-13).

 

Биз Кудай менен адамдын ортосундагы табигый алыстыкты карашыбыз керек, бирок ортосундагы боштондук Машайак менен толтурулушу керек! Ал Теңир, Куткаруучу, Сот жана Дос!

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).